Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Jämställdhet i fokus på kompetensutvecklingsdag i förskolan

Hur ska förskolorna i Älmhult arbeta för att främja jämställdhet och lika villkor för alla barn i verksamheten? Under måndagen hade förskolorna i kommunen kompetensutveckling. Drygt 200 förskollärare och barnskötare fick fortbildning i temat jämställdhet. Lisa Andersson Tengnér, genuspedagog, föreläste om normmedveten pedagogik.

Förskolans uppdrag att motverka traditionella könsroller och könsmönster handlar till stor del om att rasera gamla föreställningar om vad som är normalt beteende för pojkar respektive flickor. Det handlar om att vidga gränserna för vad en människa tillåts vara, känna och uttrycka oberoende av kön.

Jenni Karlsson, verksamhetschef, är nöjd med dagen, och berättar att arbetet med jämställdhet ska genomsyra all verksamhet.

– Lisas föreläsning är ett led i det arbete vi gör kring jämställdhet och normkritiska frågor som är ett av våra prioriterade områden detta läsår. Vi lägger en viktig grund i förskolan. Barnen ska förstå att de kan välja hur de vill ha det oavsett om man är pojke eller flicka, förklarar Jenni.

 

Nyhet
Publicerad:
Till toppen