Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Goda resultat på Elmeskolan efter aktivt utvecklingsarbete

På Elmeskolan arbetar rektorer och lärare med att ständigt förbättra och utveckla verksamheten. Under 2019 har personalen bland annat arbetat intensivt med att utveckla trygghet och studiero på skolan. Ett arbete som gett resultat. Årets medarbetarundersökning visar att lärarna är mer nöjda i år jämfört med tidigare undersökningar.

Årets medarbetarundersökning visar en positiv ökning på Elmeskolan. Förtroendet för chef och rektor är högre än i övriga organisationen och medarbetarnas motivation har ökat från index 74 till index 92.

– Det är glädjande. Allt fler av våra medarbetare är stolta över att arbeta på Elmeskolan. Att vi trivs och tillsammans skapar en kultur där vi är stolta, kommer att vara avgörande för att vi ska kunna behålla och rekrytera medarbetare till vår skola, säger Eva-Lena Brafield Lavesson, rektor på skolan.

Eva-Lena berättar att arbetet med att skapa studiero är en viktig framgångsfaktor på Elmeskolan. Mycket har hänt det senaste året och ett exempel är att rektorer och lärare gjort om klassrum och anpassat den fysiska skolmiljön för att ge eleverna en bättre lärandemiljö.

–Vi erbjuder olika alternativa sätt att lära eftersom alla elever är olika och har olika behov. Ett viktigt arbete har varit att ta fram en inspirerande lärmiljö med små kontorslandskap i klassrummen, berättar hon.

Arbetet med förändrade skolmiljöer har uppmärksammats av både Skolverket och SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, och medier runtom i landet. Eva-Lena är också anlitad att föreläsa på andra skolor tillsammans med SPSM.

–Vi erbjuder olika alternativa sätt att lära eftersom alla elever är olika och har olika behov. Ett viktigt arbete har varit att ta fram en inspirerande lärmiljö med små kontorslandskap i klassrummen, berättar Eva-Lena, rektor på Elmeskolan.

Viktigt att utvärdera

– Både medarbetarundersökning och separata enkäter från Skolverket och Älmhults kommun ger oss tydliga indikationer på var vi behöver åtgärda problem, men också vad vi är bra på och vad som kan förstärkas ytterligare. Resultatet både från Elmeskolan och övriga verksamheter visar att vi är på god väg, berättar Roger Johansson, förvaltningschef.

Syftet med medarbetarundersökningen är att göra en nulägesmätning och fånga in synpunkter inom områden som påverkar den egna arbetsmiljön och verksamhetens utveckling. Genom resultatet får skolan ett bra underlag till fortsatt dialog i alla arbetsgrupper.

Nya lokaler

Idag delar Elmeskolan lokaler med Internationella skolan. Nästa steg för Elmeskolan är att flytta in i en egen modulskola på Haganäsområdet i Älmhult.

- Både vi och Internationella skolan växer så det knakar. Till hösten kommer vi att flytta hela vår skola och fortsätta vår resa med att utveckla vår skola. Nu kommer vi att börja tillsammans med eleverna att forma hur vi vill ha skolgården. Sen ska möbler och inventarier beställas, säger Eva-Lena.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen