Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Fortsatt samarbete mellan Älmhults kommun och IKEA ger fler möjligheter inom skolan

IKEA och Älmhults kommun fortsätter satsa gemensamt för att stärka skolorna i Älmhult. Nu är ett nytt avtal påskrivet som syftar till att göra en bra skola ännu bättre och öka Älmhults attraktionskraft. Ett årligt finansiellt bidrag på 15 miljoner kronor möjliggör extra satsningar i grundskolan och Internationella skolan.

– Vi är stolta över samarbetet med IKEA. Det här ger oss möjlighet att satsa på nya arbetssätt för att ännu bättre möta behoven hos kommunens elever, säger Roger Johansson, utbildningschef i Älmhults kommun.

Med det finansiella bidraget möjliggör IKEA extra satsningar och därmed skapas förutsättningar för utveckling inom skolan som inte hade kunnat genomföras inom ordinarie budget.

IKEA och Älmhults kommun är överens om att bidraget ska användas för att utveckla det pedagogiska ledarskapet i klassrummet, stimulera läsande, ökad fysisk aktivitet och trygghet samt studieresor och utrustning. Tidigare år har bidraget bland annat använts till trivselledare på skolorna och studieresor till förintelsens minnesplatser för årskurs nio.

Bidraget gör det även möjligt för Älmhults kommun att erbjuda en internationell skola utan någon merkostnad för kommuninvånare.

– Älmhult är hjärtat av IKEA. Ortens attraktionskraft betyder mycket för att kunna locka kompetens utifrån. För att Älmhult ska vara ett alternativ för inflyttade medarbetare från andra länder som vill behålla engelska som skolspråk krävs att det finns en väl fungerande internationell skola. På samma sätt förväntar sig föräldrar som vill placera sina barn i den svenska grundskolan att den ska hålla hög kvalitet. Vi hoppas att vi på det här sättet kan bidra till att ytterligare stärka Älmhults skolor, säger Mattias Lindqvist, ansvarig för samhällsrelationer för IKEA i Älmhult.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen