Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Fortsatt goda betygsresultat för Älmhults nior på Linnéskolan

Skolverket har nu presenterat resultatet för skolorna i landet. Älmhults elever i årskurs 9 på Linnéskolan fortsätter att ligga på en god nivå. De har förbättrat sina resultat när det gäller elever som uppnår kunskapskraven, meritvärde och behörighet till yrkesprogram.

– Det är glädjande att satsningarna på Linnéskolan ger resultat och att vi ser en fortsatt positiv trend, säger Anna Rix Grönwall, grundskolechef i Älmhult.

– Det här är naturligtvis ett mått på att vi arbetar åt rätt håll, även om vi inte är i mål förrän ännu fler elever når kunskapskraven i alla ämnen. Vårt mål är att leverera utbildning av hög kvalitet där varje elev känner trygghet och får stöd och utmaningar efter sina förutsättningar, säger Andreas Burander, rektor på Linnéskolan.

Fler uppnår kunskapskraven

Både flickor och pojkar når nu kunskapskraven i större utsträckning än tidigare, 74 procent av eleverna når kraven jämfört med 66 procent föregående år. Flickorna har ökat mest och 84 procent av tjejerna når upp till kraven. En ökning med 13 procentenheter från 2018. Älmhults flickor hamnar här bland de bästa i landet.

I år är vi särskilt glada över att resultaten för flickorna ökar så pass tydligt, samtidigt som det är viktigt att vi fortsätter vårt arbete med att öka pojkarnas resultat och att vi vänder den här trenden. Här arbetar vi bland annat med att förändra skolattityder hos killar, ett projekt och utvecklingsområde som sker i samarbete med Linnéuniversitet, berättar Kerstin Grundal, rektor på Linnéskolan.

Andel behöriga

Det genomsnittliga meritvärdet, som bygger på summan av de 17 bästa ämnesbetygen, har också ökat något från 210 poäng förra året till 212 poäng i år. Förbättringen står flickorna för, som kommer upp till 244 poäng och även här är bland de bästa i Sverige. Exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund ligger meritvärdet på en nivå på 235 poäng vilket är en ökning från förra årets 220 poäng.

Samtidigt har andelen elever som uppnår behörighet till yrkesprogram ökat med 3 procentenheter, från 77 procent till 80 procent.

– Det finns variationer i resultaten. Man ska komma ihåg att många av våra elever varit kort tid i Sverige och vi står inför flera utmaningar, bland annat med språk och attityder. Här behöver vi fortsätta jobba på flera spår och med fler insatser för att kunna möta upp, säger Andreas.

Heltidsmentorer – en viktig satsning

Sedan en tid tillbaka anställde skolan sex heltidsmentorer som bland annat ansvarar för utvecklingssamtalen, överblick över de enskilda elevernas behov, och kontakten med kuratorerna på skolan. Lärarna har därigenom fått mer tid till för- och efterarbete.

– Genom flera satsningar, bland annat med heltidsmentorer, upplever lärarna att det har blivit en betydligt bättre arbetsmiljö. Arbetet med mentorer pekar även på att eleverna känner sig tryggare i skolan, och framförallt flickornas trygghet har ökat. Det har gett en ökad kvalitet på undervisningen. Eleverna upplever att de har fått mer hjälp och framförallt mer återkoppling av lärarna, avslutar Andreas.

Kontaktpersoner:

Anna Rix Grönvall, grundskolechef, 0476-55 266
Andreas Burander, rektor Linnéskolan, 0476-55 338
Kerstin Grundal, 0476-55 552

Nyhet
Publicerad:
Till toppen