Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Elmeskolan förbereder skolstart med nya arbetsformer och inkluderande lärmiljöer

Under måndagen samlades alla lärare på Elmeskolan för att förbereda sig inför den nya skolterminen. All personal fick lyssna på en föreläsning med Linda Lindkvist Nyberg, lärarcoach och specialpedagog från Sigtuna kommun.

Dagens tema var fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljöer.
– Det är viktigt att medvetandegöra och synliggöra de olika miljöerna på en skola. Det ger lärarna en gemensam grund att stå på och ett tydligare ledarskap, menar hon.

Linda berättade bland annat om hur man kan använda lärarmiljön som en resurs att ”dubblera sig själv”.
– Det är viktigt med en varierad klassrumsmiljö där man utgår från elevens, lärarens och gruppens behov. Några av eleverna vill sitta enskilt och andra i grupp – allt för en ökad studiero och bättre koncentration.

Klassrum med skärmar

På Elmeskolan har man under jullovet valt att göra om klassrummen med soff- och kuddhörnor och enskilda platser med egentillverkade skärmar.

–Vi tror stenhårt på detta. Vi vill prioritera studiero och trygghet och skapa en skola för alla. Det är spännande och kul men också en stor utmaning att testa det nya, berättar Eva-Lena Brafield, rektor på Elmeskolan.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen