Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan
barn gungar

Under onsdagen beslutade utbildningsnämnden att Ryfors skola blir en permanent F-6 skola i Älmhults kommun. På skolan togs beskedet emot med glädje.

Elever och lärare glada över att Ryfors skola blir en permanent F-6 skola i Älmhults kommun

Under onsdagen beslutade utbildningsnämnden att Ryfors skola blir en permanent F-6 skola i Älmhults kommun. På skolan togs beskedet emot med glädje.

Charlotta Gustafsson rektor

Charlotta Gustafsson, rektor på skolan, är glad över att kunna fortsätta med fortsatt utvecklingsarbete på Ryfors skola.

- Att vi nu får möjlighet fortsätta med denna väldigt positiva utveckling är för oss en oerhörd glädje och naturligtvis en trygghet för all personal som arbetar på skolan. Det känns skönt att våra elever på landsbygden får en skola som lever vidare, berättar Charlotta Gustafsson, rektor på skolan.

- Det är här bra för barnen och för personalen och för hela Älmhults kommun. Barnen får nära till en mycket fin skola med verksamhet som utvecklats på ett bra sätt sista åren. Personalen får fler kollegor i en större personalgrupp och kan hjälpas åt att fortsätta att utveckla skolan på ett bra sätt, säger Gusten Mårtensson (C), ordförande i utbildningsnämnden.

Positiv skolutveckling

Under de senaste två åren har personalen arbetat ihärdigt för att utveckla skolan i en positiv riktning både vad gäller elevresultat och inom det systematiska kvalitetsarbetet.

-Vi har haft riktade projekt inom bland annat läsning som mer än fördubblat våra resultat vilket vi är väldigt stolta över. Det har satsats en hel del på att rusta upp den fysiska skolmiljön, bland annat akustikanpassade lokaler vilket skapar en helt annan arbetsro för eleverna, berättar Charlotta.

Skolans fritidshem har också tagit kliv framåt dels med en upprustning gällande material och också genom en utökad struktur på arbetet som bedrivs.

Ökande elevantal på skolan

Ryfors skola blev en F-6-skola 2018. Syftet var att överbrygga platsbrist i centralortens grundskolor i väntan på att den nya skolan på Paradiset skulle byggas. Beslutet innebar att mellanstadieeleverna fick stanna i Ryfors, vilket var möjligt eftersom utrymme fanns i både lokaler och verksamhet.

Elevantalet ökar nu på skolan och de har flera inflyttningar från andra delar av Sverige och Danmark och Tyskland.


klassrum datorer
Ryfors skola
Nyhet
Publicerad:
Till toppen