Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Barnkonventionen i fokus under ”Må-bra vecka” på skolor i Älmhults kommun

Elever och lärare på Klöxhultsskolan, Montessori och Ryfors skola förbereder sig nu inför att barnkonventionen blir ny lag. Under vecka 43 anordnar skolorna en ”Må bra-vecka” med fokus på konventionen.

Den 1 januari, år 2020, blir FN:s konvention om barns rättigheter ny lag i Sverige. På Klöxhultsskolan, Montessori och Ryfors har lärare, kurator och skolledning gemensamt tagit fram ett program för en "Må-bra vecka", där eleverna på olika sätt, kom­mer att arbeta med innehållet i konventionen. Hur och vad man jobbar med skiljer sig åt mellan de olika årskurserna.

Positiv skolmiljö

Sophie Hansson, skolkurator, berättar att skolan har ett stort ansvar när det handlar om att stärka ungas självkänsla, berätta om deras rättigheter och skapa en positiv skolmiljö för eleverna.

– Det är en viktig uppgift för oss på skolan att förmedla kunskap och lära eleverna om barns rättigheter. Särskilt viktigt blir detta mot bakgrund av att barnkonventionen blir svensk lag nästa år, säger Sophie Hansson, skolkurator.

– Vi har ett omfattande program, allt från föreläsningar, fysiska aktiviteter och bild- och musikövningar. Vi hoppas att eleverna får med sig kunskap om deras rättigheter att behandlas med respekt och också information om att de har rätt att komma till tals, både i skolan och på andra arenor där de vistas. Likaså att vuxna ska se till barnets bästa, berättar Sophie.

Varierat program

Det blir stor variation i olika lärmiljöer under veckan. Det kommer både att ägnas tid åt barnkonventionen i klassrummen men också på fritidshem och skolbibliotek.

En av programpunkterna under veckan är bland annat hur vuxna ska kunna hjälpa barnen att utvecklas till trygga och respektfulla individer med en positiv självbild.

– Vår skolpsykolog kommer att föreläsa om begreppet självmedkänsla för elever i årskurs 4. Begreppet kommer att introduceras genom gruppsamtal och rollspel, berättar Sophie.

Fältarbetarna i kommunen kommer och besöker elever i årskurs 6. De kommer bland annat att berätta om vad de gör och hur de tillsammans med eleverna ska kunna arbeta mer med sociala medier och lagstiftningen kring detta.

Här hittar du hela programmet för veckan Pdf, 2.1 MB. (Pdf, 2.1 MB)

Långsiktigt arbete

Arbetet med barnkonventionen är ett långsiktigt arbete där värdegrunden på skolorna bygger på grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter så som alla människors lika värde och jämställdhet.

Under höstterminen har bland annat tavlor med budskap från barnkonventionen satts upp i skolan på utvalda ställen.

– Vi har under året genomfört samt påbörjat olika projekt för att främja olika likabehandlingsfrågor som riktar sig både till ex. elever och personal, till exempel HBTQ certifierades kuratorer och skolsköterskor inom utbildningsförvaltningen under läsåret 18/19, säger Sophie.

– Här finns ett otroligt engagemang, vilket känns väldigt motiverande och inspirerande. Vi ser fram mot veckan och också inför det långsiktiga arbetet framöver, avslutar Elisabeth Lindén, rektor.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen