Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Älmhults skolor spanar på matsvinn

Under våren kommer ett gemensamt miljöprojekt pågå för alla klasser i Älmhults grundskolor. Projektet heter Miljöspanarna och under vårterminen ska alla klasser spana på matsvinn. Syftet är att barnen ska lära sig mer om matsvinn och vilka konsekvenser det får för miljön, samhället och plånboken. Men också att minska matsvinnet i skolorna.

Älmhults barn och unga har en viktig roll i arbetet mot ett hållbart Älmhult och syftet är att barnen på ett engagerande, roligt och inspirerande sätt ska få chansen att lära sig mer om miljöfrågor.
– Projektet kommer också att stötta oss lärare och pedagoger i arbetet med målen kring hållbar utveckling som finns inskrivna i läroplanen. Genom att samlas kring ett gemensamt tema får vi ökad kraft och fokus, säger Jenny Ohlsson, som är miljöombud på Linnéskolan.

Onödigt matsvinn

Varje år kastas drygt en miljon ton mat i soporna i Sverige. Vi slänger alltså i genomsnitt ungefär 134 kg matavfall per person i konsumentledet. Av detta står hushållen för 100 kg slängd mat per person och år. Den onödiga delen av detta som vi egentligen kan undvika, det så kallade matsvinnet, är 45 kg per år och person. Matsvinnet är inte bara är en påfrestning på miljön, utan kostar också både samhället och hushållen stora pengar varje år.
– Ett av målen i kommunens miljöplan att arbeta med minskat matsvinn och projektet är ett utmärkt tillfälle att diskutera matens påverkan på miljön och minska svinnet, säger Kristin Emilsson, biträdande kostchef.

Spanar på konsekvenserna

Uppdraget går ut på att elever ska undersöka hur mycket deras skola slänger och sedan fundera på konsekvenserna matsvinnet får för miljö, samhället och plånboken.
– Elever på lågstadiet kan exempelvis fundera på vilken resa maten gjort till tallriken. Äldre årskurser kan miljöspana på vilken miljöpåverkan som skett längs med resan till tallriken och hur mycket koldioxid som har släpps ut helt i onödan, säger Cecilia Axelsson, miljöstrateg på Älmhults kommun. Den sista delen i uppdraget går ut på att påverka och agera för minskat matsvinn.

Kontaktpersoner
Cecilia Axelsson, miljöstrateg, cecilia.axelsson@almhult.se, telefon 0476-550 75.
Kristin Emilsson, biträdande kostchef, kristin.emilsson@almhult.se , telefon 0476-524 08
Jenny Ohlsson, miljöombud och lärare på Linnéskolan, jenny.ohlsson@almhult.se, 070-346 53 93

Nyhet
Publicerad:
Till toppen