Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Älmhults kommun får godkänt av Skolinspektionen

Älmhults kommun uppfyller Skolinspektionens krav på analys av studieresultat och trygghet samt kommunens arbete med kompensatoriskt arbete. Det visar de två beslut som nu är klara efter tillsyn av huvudman 2020/2021.

- Vi ser Skolinspektionens tillsyn som ett viktigt verktyg i vårt utvecklingsarbete. Besluten är en bekräftelse på att vi har god styrning och uppfyller kraven på huvudmannanivå. Arbetet som vi utvecklat handlar om det systematiska kvalitetsarbetet, där vi genomfört betydande förändringar inför läsåret 2020/2021, framför allt på huvudmannanivå men som också gett betydande avtryck på skolenheterna, säger Anna Rix Grönvall grundskolechef.

- Det är det dagliga arbetet i klassrummet och i samarbetet inom varje arbetslag som det viktigaste arbetet sker för att våra elever ska få bästa möjliga utbildning och lärandemiljö. Nu ska vi fortsätta det här arbetet eftersom vi ser att det har varit lyckosamt, säger Camilla Svensson utvecklingsstrateg.

Skolinspektionen meddelar via beslut i mars 2021 att Älmhults kommun har påbörjat ett utvecklingsarbete som ligger väl i linje med Skolinspektionens bedömning av vad som behövs för att höja kvaliteten i huvudmannens arbete och avslutar därför granskningen.

Kvalitetsgranskning

Skolinspektionen påbörjade i oktober 2019 en regelbunden kvalitetsgranskning av Älmhults kommuns ansvarstagande för grundskolan.

Vid granskningen identifierade Skolinspektionen två utvecklingsområden:

  • Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet
  • Huvudmannens kompensatoriska arbete

Med det kompensatoriska uppdraget menas skolans skyldighet att med olika medel säkerställa att alla elever ges goda förutsättningar att nå de nationella kunskapskraven oavsett utgångsposition, exempelvis socioekonomisk bakgrund, funktionsvariationer eller kön.

Om tillsynen

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Tillsynen sker vart tredje år.

Besluten finns att läsa på Skolinspektionens webbplats:

Skolinspektionens senaste beslut Länk till annan webbplats.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen