Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Föräldraenkät förskola 2019 visar på fortsatt positiva resultat och en god helhetsbedömning

Föräldrar har under våren 2019 fått delta i en undersökning om trivseln. En hög andel, cirka 90 procent, av vårdnadshavarna tycker att verksamheten i sin helhet är utvecklande och många upplever att deras barn lär sig mycket på förskolan. 

- Detta är ett resultat av det fantastiska arbete som görs ute på förskolorna varje dag, av både personal och rektorer. Alla förskolor gör nu en egen analys av sitt resultat och återkopplar till vårdnadshavarna, berättar Jenni Karlsson, verksamhetschef för förskolan i Älmhults kommun.

Årets svarsfrekvens har ökat med drygt 20 procent.

- Efter förra årets enkät blev målet att öka svarsfrekvensen på samtliga förskolor, vilket vi nu har lyckats med. Inom förskolan har vi gått från 50 procent till strax över 70 procent, berättar Jenni.

Utbildningsnämndens målsättning 2019 är att minst 85 procent av vårdnadshavarna ska vara nöjda med hur förskolan arbetar med barns lärande och utveckling och i år uppnår man 91 procent.
- Det är glädjande och stimulerar till fortsatt goda lärmiljöer, berättar Jenni.

Förskolan överlag behöver arbeta vidare med att förtydliga arbetet kring utvecklingssamtal, planer mot diskriminering och kränkande behandling och arbetet med att motverka traditionella könsmönster.

- Här synliggörs utvecklingsområden och vi behöver bli bättre på att tydliggöra vad detta innebär, berättar Jenni.

Fritidshem

Fritidshemmen gör en liknande trivselundersökning och har ökat sin svarsfrekvens med cirka 10 procent från föregående mätning och landar på en total svarsfrekvens på 47 procent.

Resultatet ligger kvar på liknande nivå som föregående mätning - högst resultat finns inom området trivsel och trygghet med 81,5%, medan frågor om utveckling och lärande får lägst resultat.

- Vi kommer nu att fördjupa oss i materialet och analysera resultaten för varje fritidshem för att fortsätta utveckla verksamheten, säger Anna Rix Grönvall, grundskolechef.

Läs mer här

Resultatrapport trivselenkät förskolaPDF (pdf, 1.3 MB)
Resultatrapport trivselenkät fritidsPDF (pdf, 1.1 MB)

Nyhet
Publicerad: