Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

På Elmeskolan ges alla elever möjlighet att växa

Älmhults kommun är en internationell kommun som växer. Tillväxten består till stor del av människor med god utbildningsbakgrund som kommer hit från världens alla hörn för att arbeta. På Elmeskolan har flera av eleverna andra modersmål än svenska och på skolan arbetar rektorer och lärare för att ta vara på elevernas olikheter och skapa en framgångsrik skola.

Skolan satsar framförallt på elevernas studiero och trygghet.

– Här ges alla elever och lärare möjlighet att växa. Vi erbjuder olika alternativa sätt att lära sig eftersom alla elever är olika och har olika behov. Ett viktigt arbete har varit att ta fram en inspirerande lärmiljö med små kontorslandskap i klassrummen, säger Eva-Lena Brafield Lavesson, rektor på skolan.

Olikheter berikar

Eva-Lena berättar att det finns flera fördelar med grupper och klasser där eleverna har olika modersmål och att blandande grupper ofta ger bäst resultat för hela gruppens lärande. Det finns också utmaningar där man behöver jobba med förståelsen för varandra.

– Älmhult växer och vi har haft en hög takt av tillströmningen av elever från olika delar av världen. På Elmeskolan har man visat hur olikheter berikar. Bra studiero, goda studieresultat hos eleverna och hög motivation hos personalen visar på ett intensivt arbete som ger resultat, säger Roger Johansson, utbildningschef Älmhults kommun.

Studiero ger positiva skolresultat

Arbetet med att skapa studiero är en viktig framgångsfaktor. Mycket har hänt det senaste året och ett exempel är att rektorer och lärare gjort om klassrum och anpassat den fysiska skolmiljön för att ge eleverna en bättre lärandemiljö. På skolan har alla elever tillgång till en egen arbetsplats med många anpassningar.

Arbetet med förändrade skolmiljöer har uppmärksammats av både Skolverket och SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten samt medier runtom i landet. Eva-Lena Brafield Lavesson är också anlitad att föreläsa på andra skolor tillsammans med SPSM.

Hög motivation hos medarbetare

Årets medarbetarundersökning visar en positiv ökning av motivationen bland lärarna på Elmeskolan. Förtroendet för chef och rektor är högre än i övriga organisationen och medarbetarnas motivation har ökat från index 74 till index 92.

– Det är glädjande. Allt fler av våra medarbetare är stolta över att arbeta på Elmeskolan. Att vi trivs och tillsammans skapar en kultur där vi är stolta, kommer att vara avgörande för att vi ska kunna behålla och rekrytera medarbetare till vår skola, säger Eva-Lena Brafield.

Skolarbetsplats på Elmeskolan med skärmar och headset

På Elmeskolan satsar de på "Elmemodellen". Ett pedagogiskt arbetssätt där alla elever har tillgång till en egen arbetsplats med många anpassningar.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen