Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Timplaner, nationella prov och betyg

Information om timplaner som reglerar hur mycket undervisning en elev minst har rätt till, om nationella prov som bidrar till en likvärdig bedömning och betygsättning samt om betyg.

Timplaner

Timplanen är en del av styrdokumenten för det svenska skolväsendet. Skollagen reglerar hur mycket undervisning en elev minst har rätt till i varje ämne totalt under sin tid i grundskolan respektive grundsärskolan.

Fördelningen av undervisningstiden mellan årskurserna beslutas lokalt. I Älmhult har vi en timplan för grundsärskolan och en timplan som är gemensam för alla kommunala grundskolor.

Timplan för grundskolan Pdf, 13.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 13.8 kB)

Timplan för grundsärskolan Pdf, 39.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 39.1 kB)

Timplan för träningsskolan Pdf, 32.5 kB. (Pdf, 32.5 kB)

Nationella prov

Syftet med de nationella proven är i första hand att bidra till en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, samt ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, huvudmannanivå och nationell nivå. 

De nationella proven är inte examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper.

I årskurs 3 genomförs prov i

  • Matematik
  • Svenska/Svenska som andraspråk

Provperiod för årskurs 3 Länk till annan webbplats.

I årskurs 6 genomförs prov i

  • Engelska
  • Matematik
  • Svenska/Svenska som andraspråk

 Provdatum för årskurs 6 Länk till annan webbplats.

I årskurs 9 genomförs prov i

  • Engelska
  • Matematik
  • Svenska/Svenska som andraspråk
  • Biologi, fysik eller kemi
  • Geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap

Varje skola genomför ett av ämnesproven i NO-ämnena samt ett av ämnesproven i SO-ämnena

Provdatum för årskurs 9 Länk till annan webbplats.

Betyg

Betyg sätts efter en nationell betygsskala med sex steg. Betygsstegen ges beteckningarna A, B, C, D, E och F där A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat. Betyget ska uttrycka i vilken mån en elev har uppnått de kunskapskrav som finns för varje ämne och kurs. 

Du kan läsa mer om betygssystemet på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Läraren och betygsforskaren Anna Karlefjärd har med stöd från Pedagog Värmland och Karlstads kommun gjort en film där hon förklarar hur betygssystemet fungerar! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beställ betygskopia

På Beställ betygskopia kan du få nya utskrifter på borttappade skolbetyg

Till toppen