Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Säkerhetsinformation Skolskjuts

Trygg & säker skolskjuts

 

Varför är detta viktigt?

Visste du att...

 • Över 400 000 barn i Sverige reser till skolan med skolskjuts.
 • 250 000 av dessa går i grundskolan.
 • Varje år omkommer två till tre barn i åldersgruppen 6 – 16 år i samband med resa till skolan.
 • Mer än hälften av de som omkommer gör det när de går eller springer ut framför eller bakom bussen efter avstigning.

Källa: Barn och ungas säkerhet, MSB 2011

Före resan 

Du kommer väl ihåg …

 • Tänk på att man ofta står och väntar på skolbussen vid en trafikerad väg – stå en bit från vägen och lek inte vid vägen.
 • Ta av dig ryggsäcken så du är beredd att hoppa på bussen.
 • Reflexväst eller reflex så att busschauffören och andra trafikanter ser dig.

Under resan

Du kommer väl ihåg …

 • På- och avstigning i tur och ordning utan att knuffas.
 • Äldre elever visar hänsyn till de som är yngre och hjälper dem vid behov.
 • Ta på säkerhetsbältet direkt när du sätter dig på din plats (det är det lag på). Detta innebär även att man inte lämnar sin plats under resans gång. Bältet knäpps loss först när bussen har stannat vid hållplatsen

Säkerhet ombord

Avstigning

Du kommer väl ihåg …

 • På- och avstigning i tur och ordning utan att knuffas.
 • Äldre elever visar hänsyn till de som är yngre och hjälper dem vid behov.
 • Tänk dig för innan du går över gatan eller vägen … bilar som kör förbi bussen ser dig kanske inte!

 

Till toppen