Sjukanmälan & ledighet

Elevers sjukanmälan

Sjukanmälan för elever görs via expeditionen, telefon 0476-184 281.
Eleven skall sjukanmälas varje dag. Ett sms skickas till vårdnadshavare som bekräftelse på att anmälan registrerats.


Elevers ledighet


Elevers ledighet

Enligt skollagen kan elev få kortare ledighet från skolan för enskilda angelägenheter.

Om vårdnadshavaren begär ledigt för en elev får mentor/rektor bevilja sammanlagt högst tio dagars ledighet under ett läsår. Finns det synnerliga skäl kan rektor bevilja längre ledighet. (Skollag 2010:800 7 kap 18§).

Skolan förutsätter att eleven tar igen förlorad undervisning genom egen försorg.


Personalens sjukanmälan

Sjukanmälan för personal görs via expeditionen, telefon 0476-553 40