Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Riskbedömning prao

Underlag/checklista för riskbedömning inför prao.

I Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2012:3 - Minderårigas arbetsmiljö regleras vad som gäller kring minderåriga i arbetslivet. Där ställs krav på skolhuvudmän och praktikgivare att undersöka och riskbedöma arbetsplatsen, med hänsyn till de arbetsuppgifter den minderårige skall utföra.

Skolhuvudmannen/skolan har ansvar för att den praktikplats som väljs inte innebär risker för eleven som kommer att arbeta där att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Elevens ålder och mognad är faktorer som räknas.

Både arbetsplatsen och skolan måste därför göra en riskbedömning. Vårdnadshavare måste sedan även intyga att han/hon har fått information om detta.

Till höger finns en checklista för bra och säker arbetsmiljö. Fyll i den och skicka den till adressen i dokument.

Tack på förhand för att ni ställer upp och erbjuder våra elever i grundskolan Praktisk Arbetslivs Orientering, PRAO.

Till toppen