Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Skolhälsovård

Elevhälsans medicinska insats (EMI)

God hälsa är inte bara frånvaro av sjukdom, utan även en upplevelse av att vara frisk, kunna hantera livets svårigheter, känna meningsfullhet med tillvaron och känna sig behövd. (WHO:s definition av Hälsa)


Mål för arbetet

  • att följa elevens utveckling
  • att bevara och förbättra elevens psykiska och fysiska hälsa
  • att erbjuda enkla sjukvårdsinsatser,
  • att arbeta för en bra arbetsmiljö för eleven

Vid frågor som rör hälsa kan vårdnadshavare/myndig elev ta kontakt med skolsköterskan som vid behov kontaktar skolläkare.

Skolläkare och skolsköterska har tystnadsplikt, vilket innebär att uppgifter kring eleven inte får lämnas ut utan samtycke av vårdnadshavare/myndig elev.

EMI arbetar för att främja hälsa och förebygga ohälsa. EMI:s viktigaste uppgift är att vara en del av skolans elevvård och därmed undanröja hinder för elevens inlärning.

EMI arbetar bl.a. med...

  • förebyggande hälsovård
  • riktade hälsoundersökningar
  • vaccinationer enligt svenska barnvaccinationsprogrammet
  • bedömning av medicinska problem
  • yrkesmedicinsk rådgivning
  • främjande och förebyggande elevhälsoarbete

Skolläkare: Fereshteh Olofsson
Verksamhetschef: Charlotte Ingvarsson

MLA: Marie Pripp

Sammanhållen journalföring

EMI och Region Kronoberg samarbetar genom så kallad sammanhållen journalföring för en säkrare och effektivare vård. Detta innebär att man har möjlighet att se varandras anteckningar i patientjournalen.

Ytterligare information om sammanhållen journalföringPDF (pdf, 15.2 kB)