Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Skolskjuts

Här kan du hitta information om skolskjuts för elev i kommunal grundskola och fristående grundskola. Handläggningstiden för ansökan är tre veckor. All förändring av behov av skolskjuts anmäls till kommunens skolskjutshandläggare.

Grundskola

Elever i kommunal grundskola som av särskilda omständigheter (så som avstånd till skola, trafikförhållanden och funktionsnedsättning) har svårigheter att transportera sig till skolan har rätt till gratis skolskjuts.

För att en elev ska få skolskjuts ska avståndet från elevens hem till elevens skola vara längre än följande:

  • För elev i årskurs F-3: 2 km
  • För elev i årskurs 4-5: 3 km
  • För elev i årskurs 6-9: 4 km

Ovanstående gäller utanför tätortsområde. Till exempel kan en elev i årskurs 2 som bor i Älmhults tätort inte få skolskjuts, trots att avståndet från hemmet till skolan är längre än 2 km.

En elev som åker skolskjuts hämtas vid en bestämd påstigningsplats. Avståndet från elevens hem till denna påstigningsplats ska inte vara längre än följande:

  • För elev i årskurs F-3: 1 km
  • För elev i årskurs 4-5: 2 km
  • För elev i årskurs 6-9: 3 km

Fristående skola inom kommunen

Elever som går i en fristående grundskola inom kommunen eller i en annan kommunal skola än hänvisningsskolan och som uppfyller avståndsreglerna har rätt till gratis skolskjuts i det fall det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Väntetid

Kommunen strävar efter att hålla väntetider i samband med skolskjuts på en rimlig nivå. Målsättningen är att väntetiden vid framtransport är max 2,5 timmar per vecka och maximal väntetid i skolan vid hemtransport är 5 timmar per vecka. När elev erbjuds att vara kostnadsfritt på fritids och invänta skolskjuts räknas ej tiden på fritidshemmet som väntetid.

Skolskjutsregler

Läs mer om skolskjutsregler i Älmhults kommun  Pdf, 404.4 kB. (Pdf, 404.4 kB)

Synpunkter och klagomål

Här kan du lämna synpunkter kring skolskjuts

Skolskjutsturer

Tur 110 Höö-Linnéskolan

Höö 6.35

Holkya vgsk, väg 23 6.57

Järpanäs 7.01

Sedingehult 7.04

Holkya 7.07

Västra välje 7.10

Virestad Skola 7.14

Virestad Kyrka 7.15

Kvarnatorp 2:a vsk, Smedjan 7.19

Josefstorp 7.23

Virdavägen 7.33

Vsk Prinsaträan 7.36

Liatorps skola 7.39

Diö skola 7.45

Diö station 7.47

Råshult, linje bhpl 7.50

Linneskolan 8.04

Tur 111 Höö – Gemö skola

Höö

6.35

Holkya vgsk, väg 23

6.57

Järpanäs

7.01

Sedingehult

7.04

Holkya

7.07

Västra välje

7.11

Virestad Skola

7.16

Virestad Kyrka

7.18

Kvarnatorp 2:a vsk, Smedjan

7.22

Josefstorp

7.26

Virdavägen

7.34

Vsk Prinsaträan

7.38

Liatorps skola

7.42

Diö skola

7.48

Råshult, linje bhpl

7.52

Diö station

7.55

Linneskolan

8.1O

Bussparkering Gemö skola

8.11

Tur 150 Diö – Järpanäs

Diö skola

14.15

Höö

14.25

Josefstorp

14.53

Virestad Kyrka

14.59

Virestad Skola

15.00

Horshult/Gylteboda vsk

15.05

Gylteboda vsk

15.09

Linnefälle 3

15.17

Västra välje

15.30

Holkya

15.33

Sedingehult

15.36

Järpanäs

15.39

Tur 151 Diö skola – Järpanäs

Diö skola

14.15

Höö

14.25

Josefstorp

14.53

Virestad Kyrka

14.59

Virestad Skola

15.00

Horshult/Gylteboda vsk

15.05

Gylteboda vsk

15.09

Västra välje

15.21

Holkya

15.24

Sedingehult

15.27

Järpanäs

15.30

Tur 205 Hussjönäs-Linnéskolan

Husjönäs 6.55

Husjönäs vsk 6.58

Häradsmåla linjebhpl 7.04

Knoxhult 7.10

Affären väg 120 7.13

Torbjörnahult östra 7.18

Torbjörnahult Västra 7.18

Uthövdan 7.22

Bråthult skola 7.31

Elmeskola 7.45

Klöxhult skola 7.50

Linneskolan 7.56

Tur 206 Hussjönäs – Linnéskolan

Husjönäs 6.55

Husjönäs vsk 6.58

Knoxhult 7.10

Affären väg 120 7.13

Torbjörnahult östra 7.18

Torbjörnahult Västra 7.18

Uthövdan 7.22

Bråthult skola 7.31

Elmeskola 7.45

Klöxhult skola 7.50

Linneskolan 7.53

Tur 246 Haganässkolan – Amundshylte

Haganässkolan

14.05

Stationsvägen

14.14

Elmeskola

14.25

Linneskolan

14.40

Möllekulla

14.49

Aspelund vsk

14.50

Nyvärmanshult vsk, väg 120

14.53

Bråthult skola

14.54

Uthövdan

15.04

Torbjörnahult Västra

15.06

Torbjörnahult östra

15.07

Affären väg 120

15.10

Husjönäs

15.19

Husjönäs vsk

15.21

Amundshylte

15.31

Tur 255 Elmeskolan - Amundshylte

Elmeskola 14.25

Linneskolan 14.40

Bråthult skola 14.54

Hästabacken vsk 15.02

Uthövdan 15.08

Torbjörnahult Västra 15.11

Affären väg 120 15.15

Knoxhult 15.16

Vsk lllagölsmåla/Allamåla 15.23

Husjönäs 15.35

Husjönäs vsk 15.37

Amundshylte 15.47

Till toppen