Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Skolhälsovård

God hälsa är inte bara frånvaro av sjukdom, utan även en upplevelse av att vara frisk, kunna hantera livets svårigheter, känna meningsfullhet med tillvaron och känna sig behövd. (WHO:s definition av Hälsa)

Mål för arbetet

  • att följa elevens utveckling
  • att bevara och förbättra elevens psykiska och fysiska hälsa
  • att erbjuda enkla sjukvårdsinsatser,
  • att arbeta för en bra arbetsmiljö för eleven

Vid frågor som rör hälsa kan vårdnadshavare/myndig elev ta kontakt med skolsköterskan som vid behov kontaktar skolläkare.

Skolläkare och skolsköterska har tystnadsplikt, vilket innebär att uppgifter kring eleven inte får lämnas ut utan samtycke av vårdnadshavare/myndig elev.

EMI arbetar för att främja hälsa och förebygga ohälsa. EMI:s viktigaste uppgift är att vara en del av skolans elevvård och därmed undanröja hinder för elevens inlärning.

EMI arbetar bland annat med...

  • förebyggande hälsovård
  • riktade hälsoundersökningar
  • vaccinationer enligt svenska barnvaccinationsprogrammet
  • bedömning av medicinska problem
  • yrkesmedicinsk rådgivning
  • främjande och förebyggande elevhälsoarbete

Skolläkare: Fereshteh Olofsson
Verksamhetschef: Charlotte Ingvarsson
Medicinskt ledningsansvarig (MLA): Marie Pripp

Sammanhållen journalföring

EMI och Region Kronoberg samarbetar genom så kallad sammanhållen journalföring för en säkrare och effektivare vård. Detta innebär att man har möjlighet att se varandras anteckningar i patientjournalen.

Sammanhållen journalföring

Under hösten 2013 inledde Elevhälsans medicinska insats i Älmhults kommun ett journalsamarbete tillsammans med Region Kronoberg. En så kallad sammanhållen journalföring, för en säkrare och effektivare vård.

Detta innebär att skolsköterskor och skolläkare som arbetar inom EMI har möjlighet att ta del av barnets uppgifter i Region Kronobergs patientjournal. Regionen har också samma möjlighet att ta del av Elevhälsans uppgifter. Detta gör att vården kring barnet blir både säkrare och mer effektiv.

Skolsköterskor och skolläkare som möter barnet i skolan får genom sammanhållen journalföring tillgång till information om till exempel provresultat, mediciner och behandlingar. Det leder till en helhetsbild av barnets situation samt minskar dubbelarbete.

Tillgång till uppgifterna sker endast efter medgivande från elev eller förälder

Spärra uppgifter

Man måste inte vara med i sammanhållen journalföring. Enligt patientdatalagen har man rätt att spärra möjligheten till sammanhållen journalföring. Då ansvarar man själv för att informera vårdpersonal om sådant som kan påverka behandlingen.

Även barn och ungdomar som är under 18 år kan spärra uppgifter i sin journal. Föräldrar kan däremot inte spärra uppgifter om sina barn. Mer om sammanhållen journalföring finns att läsa på webbplatsen 1177.se.

Följande enheter publiceras inte i den sammanhållna journalen från
Region Kronoberg:

Auroramottagningen
Ekeliden
Friskolorna i Älmhults kommun
Kvinnoklinik Växjö - diagnoser före Cosmic (2004)
Rättspsykiatriska regionkliniken
Sesammottagning Ljungby/Växjö
STI-mottagning Växjö
Ungdomsmottagning Växjö

Samt den nya enheten Barnahus

Till toppen