Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Barnomsorgspeng

Från och med 2009 tillämpar Älmhults kommun barnomsorgspeng. Barnomsorgspeng är ett kommunalt bidrag som betalas ut till den som öppnar och driver en verksamhet.

Syftet med barnomsorgspeng är att öka föräldrarnas valfrihet och möjlighet att välja olika former av pedagogiska verksamheter. Med barnomsorgspeng skapas nya förutsättningar för att starta olika former av verksamheter.

Vad betyder barnomsorgspengen för dig som förälder?

Barnomsorgspeng är ett kommunalt bidrag som följer med varje barn oavsett vilken typ av barnomsorg du väljer; kommunal eller enskild. Barnomsorgspengen gäller för godkänd förskoleverksamhet och fritidshem samt godkänd enskild pedagogisk omsorg.

Välj kommun själv i mån av plats

Som förälder har du rätt att söka barnomsorg i annan kommun än den där du bor, du har också rätt att söka barnomsorg som anordnas av någon annan än kommunen.

Starta fristående förskola eller fristående pedagogisk omsorg

Om du vill starta fristående förskola eller fristående pedagogisk omsorg ansöker du om det hos Älmhults kommun som kontrollerar att verksamheten uppfyller de kvalitets- och säkerhetskrav som finns för barnomsorgen. Kommunen är också den myndighet som kontrollerar att verksamheten lever upp till de krav som ställs.

Barnomsorgspengen innebär för fristående förskola för 2021 följande:

Ålder

Barnomsorgspeng

1-2 år

148 667 kr

3 år

138 981 kr

4-5 år

111 131


I barnomsorgspengen ingår socioekonomisk tilläggsresurs enligt median.

Är du intresserad av att starta fristående pedagogisk omsorg? Kontakta verksamhetschef för mer information om barnomsorgspeng.

Till toppen