Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Fristående förskolor och skolor

Här samlar vi information om de fristående förskolor och skolor vi har i Älmhults kommun och den information de behöver. Här finns även information om hur man kan starta fristående verksamheter inom förskola och skola

Blanketter

Anmälan om oroande frånvaro

Med oroande frånvaro avses här att eleven är frånvarande i stor utsträckning från den obligatoriska undervisningen och att den totala frånvaron är av en sådan omfattning att skolplikten, enligt skolans bedömning, inte fullföljs. Här kan du läsa utbildningsförvaltningens handlingsplan mot oroande frånvaro samt ladda hem blankett för att anmäla oroande frånvaro.

Tilläggsbelopp

Alla förskolor och skolor har enligt skollagen skyldighet att ge stöd åt barn och elevers i behov av särskilt stöd. Resurser för detta är inkluderat i grundbeloppet. Tilläggsbeloppet är avsett att ge fristående verksamheter möjligheter till särskilt ersättning till barn/elev som har ett mycket omfattande behov av särskilt stöd.

Till toppen