Barnmorskemottagningen

Barnmorskemottagningen på Familjecentralen drivs av barn- och kvinnocentrum Landstinget Kronoberg.

Med anledning av Covid-19 har det beslutats att patienter som kommer för kontroller i Mödravården kommer själva. Inga anhöriga eller medföljande vänner får följa med in på mottagningen vid besök. Det är endast de som har ett bokat besök som får vistas på mottagningen.

Att om de har övre luftvägssymtom höra av sig till sin barnmorskemottagning om besöket kan vänta. Detta för att skydda vårdpersonal och andra gravida på våra mottagningar.

Barnmorskemottagning

Barnmorska, telefonnummer 0372-58 52 62

Vi arbetar med:

  • graviditetskontroller
  • preventivmedelsrådgivning
  • föräldragrupper
  • cellprovskontroll - boka tid på telefonnummer 0470-58 80 27

Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningen är stängd tills vidare på grund av Covid-19

Vi finns till för tjejer och killar upp till 23 år.

Öppen mottagning under skolans terminstid, torsdagar klockan 15.00-17.00