Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Lyckans förskola

I förskolans utbildning läggs grunden till ett livslångt lärande. Förskolan är den första skolformen barn möter och förskolans utbildning följer skollagen, förskolans läroplan, barnkonventionen, aktuella styrdokument och riktlinjer. På Lyckans förskola ges barnen möjlighet att leka, utforska och lära tillsammans.

Bild utanför Lyckans förskola

Utbildningsnämnden beslutade den 27 maj 2020 att avveckla Lyckans förskola. Förskolan kommer ha verksamheten i gång fram till den 9 juli 2021.

Om förskolan

Lyckans förskola är en mångkulturell förskola. Att barn med olika bakgrund möts är en av förskolans största tillgång. Barn lär sig respektera olikheter och likheter på ett naturligt sätt, på så sätt ges möjlighet att utveckla förståelse för allas lika värde.

Förskolan är belägen vid Haganässkolan i Älmhult. Förskolan har tre avdelningar, två för de yngre barnen i åldrarna ett till tre år och en avdelning där barnen är i åldrarna tre till fem år.

Så här arbetar vi

På Lyckans förskola arbetar förskollärare och barnskötare temainriktat. Arbetet sker i olika temagrupper, vilket innebär att barns nyfikenhet och kreativitet tas tillvara och bildar ett lustfyllt lärande.

Pedagogisk dokumentation är ett arbetssätt för personalen i undervisningen som synliggör barns intresse, tankar, hypoteser och lärande. På Lyckans förskola är personalen lyhörda och har ett medvetet förhållningssätt till barns utveckling och lärande.

Inskolning

Inskolningen är en viktig period i barnets tid på förskolan, kanske den viktigaste. Då läggs grunden för barnets och vårdnadshavarnas trygghet hos oss. Inskolningar idag är väldigt olika. Det går aldrig i förväg att säga hur en inskolning ska gå till för det beror helt på barnet och gruppen som barnet ska skolas in i.

Som vårdnadshavare bör man ta i beräkning att det kan ta cirka två veckor innan ordinarie schema påbörjas. Några månader efter inskolning erbjuder vi ett inskolningssamtal där vi samtalar om ert barns första tid på förskolan samt vårdnadshavarens och förskolans uppdrag/förväntningar om verksamheten.

Inför inskolning tar förskolan kontakt och ger mer information.

Kompetensutvecklingsdagar

Enligt beslut i utbildningsnämnden ska alla förskolor genomföra fyra kvalitets- och utvecklingsdagar för personalen varje år. Syftet med dagarna är att ytterligare höja kvaliteten och utveckla verksamheten på förskolan.

I möjligaste mån uppmuntras vårdnadshavare att ordna egen omsorg för barnet dessa dagar. Som kompensation erbjuds vårdnadshavare möjlighet till att lämna sitt barn på fyra andra valfria dagar under året. För de som inte kan ordna eget alternativ erbjuds det omsorg på en annan förskola.

  • 11 januari 2021
  • 17 maj 2021


Till toppen