Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Utvärdering av samarbetet

Första utvärderingen av det finansiella bidraget från IKEA till grundskolan i Älmhult gjord - hur har det gått?

Älmhults kommun och IKEA inleder nu sitt andra samarbetsår i den gemensamma satsningen ”Att göra en bra skola ännu bättre”. Under det senaste året har ett antal projekt bedrivits inom grundskolan och den internationella skolan med hjälp av ett finansiellt bidrag på 8 miljoner kronor från IKEA. Nu har skolan utvärderat projekten – hur har det gått?

Jörgen Rosén

– Vår första utvärdering ger klara indikationer på att bidraget från IKEA till grundskolan ger bra resultat, till och med bättre än vi vågat hoppas på redan under det första året. Jag känner mig nöjd så här långt, säger Jörgen Rosén, som är rektor i grundskolan och kommunens samordnare för den gemensamma satsningen mellan Älmhults kommun och IKEA.

Vid samarbetets start beslutade skolan att bidraget skulle gå till utveckling inom tre områden: intensivundervisning, utveckling av det pedagogiska ledarskapet i klassrummet samt inköp av teknik och utrustning.

Skolans utvärderingar av utvecklingsområdena visar flera tecken på att satsningen ger positiva resultat.


Bättre resultat på nationella prov

På lågstadiet har man under det senaste året arbetat med att utveckla intensivundervisning i matematik och svenska. Det här har skolan gjort bland annat genom en specialpedagog som stöttar den vanliga undervisningen i dessa ämnen.  I årskurs ett genomfördes en kartläggning av eleverna för att i ett tidigt skede fånga upp och hjälpa dem med låga resultat. Resultaten för lågstadiet visar att eleverna redan i årskurs två klarar delar av det nationella provet i svenska minst lika bra som eleverna i årskurs tre. I årskurs tre nådde hela 94 procent av eleverna nivån godkänt på det nationella provet i skrivprocessen inom ämnet svenska.

På högstadiet har en viktig del av satsningen varit inköp av teknik samt utbildning i teknikanvändning. Den ökade tillgången till modern teknik har resulterat i att eleverna har blivit mer motiverade. Skolan har även tillsatt en förstelärare som har som särskilt uppdrag att arbeta med strategier för informations- och kommunikationsteknik inom alla skolformerna.

 

Maria Haglund

Tydligare International Baccalaureate-program på internationella skolan

Även utvärderingen av projektet inom internationella skolan (IB-certifierad skola) visar framsteg inom de tre utvecklingsområdena. Skolan har haft som särskilt fokus att upprätthålla en god International Baccalaureate-standard. Det har de gjort bland annat genom koordinatorer som har arbetat med att förtydliga IB-programmets innehåll för lärare, elever och föräldrar. Skolan har även köpt in nytt material och ny teknik vilket har blivit ett viktigt underlag för att lättare stötta elever med låga resultat och individualisera undervisningen.

– Syftet med internationella skolans projekt har varit att utveckla IB-programmet och stärka elevernas trivsel på skolan. Jag tycker att vi har lyckats bra med det, mycket tack vare satsningen som kommunen gör tillsammans med IKEA, säger Maria Haglund som är rektor på internationella skolan.


Vad händer nu?

Läsåret 2014/2015 kommer grundskolan arbeta vidare med projekten inom utvecklingsområdena. Utifrån resultatet av utvärderingarna har skolan gjort ett par förändringar. På högstadiet kommer större fokus vara på området utveckling av det pedagogiska ledarskapet och i mellanstadiet ska skolan köpa in teknik så som surfplattor.

Internationella skolan kommer att fortsätta arbeta för att upprätthålla en god IB-standard samt fokusera på områden som enligt utvärderingen behöver utvecklas ytterligare.

Till toppen