Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Samarbete mellan Älmhults kommun och IKEA

- unikt samarbete mellan Älmhults kommun och IKEA

IKEA och Älmhults kommun satsar gemensamt för att stärka skolorna med målet att öka Älmhults attrak­tionskraft. Under 2013 och 2014 ger IKEA ett årligt finansiellt bidrag på 8 miljoner kronor för att möjliggöra extra satsningar i grundskolan och den internationella skolan.

Älmhults skolor håller hög kvalitet, vilket flera oberoende studier har visat, men nu vill Älmhults kommun och IKEA att Älmhults skolor ska bli ännu bättre.

– Älmhult är hjärtat av IKEA och vi har 4000 medarbetare här. För att kunna rekrytera, utveckla och behålla kompetens i Älmhult behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare och en bra skola är en viktig del i det. Därför gör vi denna satsning tillsammans med Älmhults kommun, säger Gudmund Vollbrecht, Senior Advisor, IKEA AB.

IKEA och Älmhults kommun har diskuterat och kommit fram till hur IKEA kan medverka till att göra en bra skola ännu bättre. Tre områden som kommunen vill stärka har identifierats. Bidraget är öronmärkt för projekt inom dessa områden:

  • utveckling av det pedagogiska ledarskapet i klassrummet
  • intensivundervisning
  • teknik och utrustning

IKEA kommer genom ett samarbetsråd, bestående av tre representanter från IKEA och tre representanter från Älmhults kommun, följa upp att bidraget används inom de ramar som satts upp samt vilka resultat som uppnåtts. Vad som ska göras och hur verksamheten ska bedrivas är fortfarande helt Älmhults kommuns ansvarsområde. Med det finansiella bidraget på 8 miljoner kronor per år möjliggör IKEA extra satsningar och därmed skapas förutsättningar för utveckling inom skolan som inte hade kunnat genomföras inom ordinarie budget.

– Det här ger oss möjlighet att snabbare komma igång med nya arbetssätt för att ännu bättre möta behoven hos kommunens elever, säger Björn Holmgren, tf chef för utbildningsförvaltningen, Älmhults kommun.

Kontaktperson Älmhults kommun:

Roger Johansson, Tf förvaltningschef: 0476-550 32
E-post: roger.johansson@almhult.se

Kontaktperson IKEA:

Gudmund Vollbrecht, Senior Advisor: 0476-823 26
E-post: gudmund.vollbrecht@ikea.com

Älmhults kommuns logotyp.
IKEAs logotyp.
Till toppen