Word-blanketter

Vi har delat upp våra blanketter i kategorier. Välj kategori genom att klicka på länkarna.

Word-blanketter

Word-blanketterna är försedda med ifyllnadsfält, vanligtvis markerade med grått, som gör att du kan fylla i blanketten direkt på din dator och sedan spara och/eller skriva ut den. För att gå mellan de olika ifyllnadsfälten använder du Tab-tangenten för att gå framåt och Shift+Tab-tangenten för att gå tillbaka. Du kan också klicka i aktuellt ifyllnadsfält med hjälp av musen.