Stödenheten finns för dig när livet eller föräldraskapet inte blev som det var tänkt

En bit norrut på Esplanaden finns en entré med texten Stödenhet på dörren. Går du in där hamnar du i lokaler som påminner om vardagsrum. Här kan du få hjälp och stöd om det är struligt i familjen, om du har svårigheter i vardagen eller om du har ett missbruk.

Alla kan hamna i en situation där man inte själv kan klara av det som händer i familjen, skolan eller inom sig. Det kan vara en utvecklingskris, det vill säga en normal händelse men som av olika skäl gör att man inte kan hantera livet som vanlig. Till exempel att gå igenom en skilsmässa, förlora jobbet eller vara tonåring och söka efter sin identitet. Utvecklingskriser kan också vara situationer som anses positiva, som att bli förälder, men som för individen innebär en stor livsförändring. Det kan även handla om helt andra kriser så som övergrepp, känna sig ledsen eller att någon i familjen blivit svårt sjuk eller dött. Vi har bett Cecilia Olsson, Enhetschef för Stödenheten och Elin Görbring, projektledare för Psykisk Hälsa, att berätta om Stödenheten.

– När du kontaktar oss behöver du inte veta vad som är fel, vi hjälper dig att sätta ord på det. Hjälpen du sedan får består oftast av samtalsstöd, enskilt eller i familj. Missförstånd, småbråk och konflikter i vardagen beror vanligtvis på svårigheten att prata med varandra på ett bra sätt. Men vi ser också om den som kontaktar oss behöver annan hjälp, exempelvis saker som har med skolan att göra och då samarbetar vi med dem, säger Cecilia Olsson och fortsätter:

– Personen eller familjen får en behandlingspedagog. Ni lägger sedan tillsammans upp en plan för att hitta vägar som fungerar för just dig eller er familj och vi hjälper till att samordna de kontakter som behövs.

– Du kan också kontakta stödenheten för att få hjälp med missbruk av olika slag. Då får du en behandlingspedagog som tillsammans med dig lägger en plan för vad som är bäst för just dig.

Marie Strand Seheden, boendestödjare, Cecilia Olsson, Enhetschef för Stödenheten , Annika Holmqvist och Pär Brännmark arbetar som fältare. Detta är några av personerna du träffar på Stödenheten.

Marie Strand Seheden, boendestödjare, Cecilia Olsson, Enhetschef för Stödenheten , Annika Holmqvist och Pär Brännmark arbetar som fältare. Detta är några av personerna du träffar på Stödenheten.

Föräldrastödsprogram och stöd till dig som är över 18 år
Det finns ett föräldrastödsprogram i samarbete med familjecentralen för föräldrar med barn mellan två och tolv år. Hit kan du anmäla dig om du i största allmänhet är intresserad av hur du som föräldrar kan stärka din relation till dina barn. Helt enkelt bli bättre på att förstå, prata med och läsa av dina barn.

– Stöd till och ungdomar handlar ofta om kommunikation och relation och om att få struktur i vardagen, speciellt mellan dem och föräldrarna, säger Cecilia och fortsätter:

– I vissa fall finns det en problematik som gör att ungdomen inte kan bo kvar hemma och beroende på behovet kan de ansöka om en plats i vårt stödboende, som är till för ungdomar mellan 16 och 21 år. Det innebär att personen bor själv i en lägenhet som tillhör stödenheten och får stöd av personal, utifrån de behov som just den personen behöver hjälp med. Målet är att personen ska bli självständig och kunna flytta till en egen lägenhet.

– Om du är 18 år eller äldre och har behov av stöttning i vardagen kan du ansöka om boendestöd. Det kan innebära att personen eller familjen får praktiskt och pedagogiskt stöd i hemmet, stöd i kontakt med myndigheter, stöd i att hitta sysselsättning och stöd i föräldraskapet, säger Cecilia.

Fältarbetare på skolor och fritidsgårdar
I stödenheten ingår också två fältarbetare, Annika Holmqvist och Pär Brännmark. De rör sig på skolor, fritidsgårdar och på olika event i kommunen.

– Annika och Pär finns på platser där barn och ungdomar rör sig. De sprider ett lugn och ungdomar kan spontant prata med dem just där och då. Det är viktigt att det finns vuxna ute på fältet och Pär och Annika tar ansvar där inte längre andra vuxna hinner med eller räcker till. De kan också tala om vart du ska vända dig om du är i en situation där du behöver hjälp. Även du som förälder kan prata med Annika och Pär om du är orolig för dina barn, säger Cecilia.

Hur går det till om jag söker hjälp för ett missbruk?
– Personer som kontaktar oss får stöd av en behandlingspedagog och tillsammans läggs en plan för vad som passar just den personen. Om det finns en familj med i bilden kan de också söka sig hit för att få stöd, enskilt eller i grupp. De allra flesta mår mycket bättre när de får möjlighet att berätta och även träffa och lyssna på andra som är i samma situation, förklarar Cecilia och tillägger:

- Vi har anhöriggrupper; de kallas för Familjeband. Dit kan du anmäla dig om du lever i en familj med missbruk, psykisk ohälsa eller har barn med funktionsvariation.

Elin Görbring, är projektledare för Psykisk Hälsa och arbetar med att ta fram förebyggande, tidig och samordnad hjälp. En del i projektet var att starta Stödenheten.

Stödenheten består av många delar och samarbetar med andra avdelningar inom kommunen så som förskola, skolan och familjecentralen.

Hur vet man vart man ska vända sig och hur många måste man prata med?
– Du kan vända dig till Stödenheten. Vi håller just på med att samordna oss som arbetar inom socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. När det gäller barn och ungdomar har vi börjat arbeta efter metodiken Barnens Bästa Gällerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I korthet innebär det att barn och ungdomar ska slippa berätta sin historia flera gånger om och att vi ska kunna fånga upp vad de behöver. De ska känna att vi bryr oss om dem och att vi ger dem hjälp så att vi tillsammans kan reda ut deras situation. Om du är vuxen och kontaktar oss gäller samma princip, du ska känna dig trygg och slippa leta efter hjälp på olika håll i olika organisationer, säger Elin och förklarar:

– Det är modigt att be om hjälp och för de flesta tar det ett tag innan man vågar ta steget, att berätta om sin situation. På stödenheten kan vi samordna insatserna för den enskilda eller för familjen och på så vis minska antalet kontaktpersoner. Vi vill att de som kontaktar oss känner sig väl bemötta och att de är delaktiga och ser ett sammanhang och resultat i det som händer, avslutar Elin.

Vill du komma i kontakt med oss:
Är du barn, ungdom eller förälder ring 0476-64 24 82 eller 0476-555 74 eller 0476-552 80
Är du vuxen ring 0476-550 67 eller 0476-551 42
Fältarbetarna når du på 0476-550 01 eller 0476-64 24 28
Familjecentralen når du på 0476-555 43.

De som svarar på telefonnumren har tystnadsplikt.

Har du familj kan du även vända dig till Familjerådgivning till exempel för stöd vid en skilsmässa. Familjerådgivning Kronoberg når du på telefon 0470-226 04.

Om Socialtjänstlagen: Förenklat sagt har Socialförvaltningen enligt socialtjänstlagen ett uppdrag att hjälpa dem som behöver. Människor ska ha en ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och kunna delta i samhället. I första hand ska Socialförvaltningen stötta människor så att de kan hjälpa sig själva att ta sig ur en svår situation. Socialförvaltningens arbete ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

Nyhet
Publicerad: