Snabbare svar till dem som återansöker om försörjningsstöd

Sedan sommaren har den digitala medborgartjänsten för återansökan av försörjningsstöd varit igång. Personen som söker fyller i det elektroniska formuläret och får direkt svar om hen har rätt till försörjningsstöd. ​Den digitala tjänsten vänder sig till dem som gör återansökningar. Längre fram kommer även andra ansökningar att kunna göras digitalt.

– Snabbare och säkrare är två av fördelarna med den digitala tjänsten. Den sökande behöver inte boka ett möte med socialtjänsten och sedan vänta på både mötet och att få ett svar. All information hanteras digitalt. Det finns en handläggare som granskar robotens förslag och tar det slutgiltiga beslutet. Precis som tidigare kan beslutet överklagas. Ytterligare en fördel är att systemet frigör tid för handläggarna som tidigare gjort hela det administrativa rutinarbetet manuellt. Nu lägger de istället mer tid på att möta de människor som behöver hjälp och stöd i andra frågor, säger Ingela Jeppson,​ enhetschef för ekonomi/flyktingenheten, administrationen och Återbruket.

Under tiden som den digitala tjänsten varit i gång har ansökningarna kontrollerats manuellt för att säkerställa att tjänsten fungerar. Målet var att till sista november få minst 30 procent av återansökningarna via e-tjänsten.

– Och det har gått över förväntan, i slutet av oktober kom 37 % av återansökningarna in via det nya digitala systemet, säger Ingela Jeppson.

Hur ser framtiden ut för roboten, finns det fler områden som kan bli aktuella?
– Roboten är tänkt att på sikt användas i samtliga förvaltningar där det finns områden som passar. Det ska vara den typ av arbete som har en tydlig process, det vill säga klara regler, arbetet ska vara repetitivt och arbetsintensivt och det ska finnas en elektronisk tjänst som användaren fyller i för att roboten ska nyttjas på ett maximalt sätt, säger Anders Fagerberg, projektledare inom IT på Älmhults kommun.

Om du vill läsa mer om försörjningsstöd klicka häröppnas i nytt fönster

Nyhet
Publicerad: