Riksfärdtjänst – så fungerar det

Ska du resa utanför kommunens färdtjänstområde? Om du på grund av varaktig funktionsnedsättning inte kan resa till normala reskostnader kan du ha rätt till riksfärdtjänst.

När du ska resa med riksfärdtjänst är utgångspunkten för bedömningen alltid allmänna kommunikationer så som tåg och buss. Resa med taxi/specialfordon kan bli aktuellt om funktionshindret gör att du inte klarar någon form av allmänna kommunikationer, inte ens med ledsagare.

Vid allmänna kommunikationer kan du även beställa gratis ledsagning på stationen.

Om du har behov av och beviljats ledsagare under resan ska du själv ordna en person som kan vara ledsagare. Ledsagare reser utan kostnad.

Tänk på att du ansöker om riksfärdtjänst vid varje resa och att du måste lämna in din ansökan i god tid. Ansökan görs hos kommunens färdtjänsthandläggare/avgiftshandläggare.

Läs mer om riksfärdtjänst här.

Nyhet
Publicerad: