Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Minskning av platser inom särskilt boende

Med anledning av budgetläget har socialnämnden fattat beslut om att stänga de åtta platser som tillfälligt öppnades på enheten Södra Esplanaden 13 i november 2019.

Nu påbörjar vi arbetet med att hitta ny bostad som passar för de boende på avdelningen. Alla bor kvar till dess att ett likvärdigt boende i kommunen har hittats. Vi har under gårdagen kontaktat alla de boende och deras anhöriga för att informera om beslutet.

Medarbetarna på avdelningen har fått information om beslutet och nu följer diskussioner med de fackliga representanterna. Arbetsgivarens utgångspunkt är att behålla medarbetarna och att tillsammans hitta andra arbetsplatser till dem.

Beslutet träder kraft när protokollet är justerat.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen