Kronobergs missbruks- och beroendemottagningen

Alla invånare ska ha rätt och möjlighet till lika missbruks- och beroendevård. Därför har Region Kronoberg tillsammans med länets kommuner startat en mottagning med placering i både Växjö och Ljungby för att samla kunskapen om missbruks- och beroendevård för att kunna ge bästa möjliga vård.

Verksamheten riktar sig till dig över 16 år med missbruks- och beroendeproblematik när det gäller alkohol, narkotika och läkemedel. Förhoppning är att mottagningen på sikt ska bidra till att fånga upp personer med psykisk ohälsa och missbruk i ett tidigt skede. Som invånare i Älmhults kommun kommer du vid besök på mottagningen att åka till Ljungby.

Nyhet
Publicerad: