Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

IVO utreder socialtjänsten i Älmhults kommun

Idag fick Älmhults kommun besked om att IVO (Inspektionen för vård och omsorg) ska utreda socialtjänsten i Älmhults kommun kring hur vi har arbetat med tidigare förbättringar samt hantering av avslutade ärenden.

I början av 2019 gjorde Älmhults kommun en rapport som visade att 49 av 89 utredningar pågått längre än den lagstadgade tiden. I oktober anmälde Älmhults kommun missförhållandena och vilka åtgärder som redan var vidtagna till IVO.

Efter socialnämndens rapport har IVO valt att starta ett nytt ärende och påbörjar nu en tillsyn. Tillsynen gäller hur kommunen har arbetat med att skyndsamt avsluta de 49 försenade ärendena samt att de begär ett yttrande kring hanteringen av fyra specifika utredningar som avslutats men sedan öppnats igen.

Alla försenade ärenden i rapporten färdigställdes och avslutades i juni 2019. Men då det i fyra fall inte fanns nog med underlag för att säkerhetsställa barnens situation valde vi att öppna ärendena igen, då vi fick till oss ny information.

Älmhults kommun har påbörjat en granskning för att kunna svara på IVO:s förfrågan. Granskningen förväntas vara klar 10 januari då yttrandet ska rapporteras till IVO. En översyn av befintliga rutiner är redan påbörjad sedan första missförhållandet upptäcktes.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen