Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

IVO har avslutat ärendet om brist på skyndsam utredning av barn och unga

Den 10 oktober 2019, inleddes en tillsyn efter att IVO fått in uppgifter från en socialsekreterare gällande att socialtjänsten i Älmhult kringgår skyndsamhetskravet gällande utredningstid genom att stänga och återaktualisera ärenden.

Socialnämnden anmälde till IVO, den 14 oktober 2019, ett allvarligt missförhållande som handlade om att det fanns 49 utredningar om barn och unga, som pågått längre än lagstadgad tid om fyra månader.

Nu har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutat ärendet, eftersom socialnämnden vidtagit och planerat åtgärder för de allvarliga brister som konstaterats i verksamheten.

Nu har delar av verksamheten omorganiserats och en teamledarfunktion har byggts upp.

Socialnämnden ska nu med stöd av ledningssystemet planera, förbättra, leda, kontrollera, följa upp och utvärdera. Socialnämnden ska säkerställa att verksamhetens personal arbetar i enlighet med processerna och rutinerna som ingår i ledningssystemet

Socialnämnden har sagt att de anser att de kommer vara i fas med försenade utredningar till den 30 september 2020. Det finns sedan 14 september 2020 inga försenade utredningar i verksamheten.

För att säkerställa kvaliteten i verksamheten kommer IVO att följa upp resultatet av socialnämndens åtgärder under 2021.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen