Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

En vecka fri från våld

Nu startar den internationella kampanjen En vecka fri från våld. Syftet är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör och hur vi tillsammans kan sprida kunskapen om att våld går att förebygga.

I Älmhults kommun har programmet i år anpassats till situationen med corona och fackeltåget går tyvärr inte att genomföra. Men några av de andra programpunkterna går att göra på ett coronasäkert sätt.

Programpunkter under veckan

  • Under måndagen hålls en digital föreläsning för medarbetare på social- och utbildningsförvaltningen av Delgash Levin där temat är hedersrelaterat våld.

  • I stället för att besöka högstadie- och gymnasieskolor släpps en kort informationsfilm där några av våra medarbetare, som arbetar med våld i nära relationer, berättar om vad man kan göra om man utsätts för våld. De lyfter också den normalisering kring våld som kan uppstå och som gör att både barn och vuxna inte alltid förstår att de lever i en våldsam miljö, som varken är normal eller okej.
  • Onsdag den 25 november är FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Orangea ljus tänds i en ljusmanifestation över hela världen. Vi kommer att ha ljusen tända under hela veckan bland annat i vårt servicecenter, på biblioteket och på individ och familjeomsorgen.


Nyhet
Publicerad:
Till toppen