Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Det är modigt att våga berätta om du själv eller någon annan utsätts för våld

På individ och familjeomsorgen (IFO) jobbar man med att stötta personer som på olika sätt har svårigheter i familjen. Många söker hjälp själv men ibland är det någon i familjen eller personens närhet som tar kontakt och berättar att allt inte verkar stå bra till med en person eller i en familj. Det behöver inte handla om våld i nära relationer – ibland behöver människor stöd i att få vardagens alla göromål, måsten och önskningar att fungera och för att hitta tillbaka till ett normalt liv och vardag.

Under förra vecka uppmärksammade vi den internationella kampanjen, En vecka fri från våld. Nu berättar Amanda Petersson, Susanna Karlsson Arnberg och Terese Rosenqvist, som jobbar på IFO i Älmhults kommun, om hur de arbetar med situationer som handlar om våld i nära relationer.

Hur ber man er om hjälp; hur tar man kontakt?

Personer ber om hjälp på olika vis. Några ringer oss, andra kommer hit. När det handlar om barn eller ungdomar har de ofta pratat med någon i skolan, en lärare, skolsköterska, kurator eller kanske en kompis föräldrar som i sin tur hjälper barnet att få kontakt med oss. Det händer att vi åker till skolan för att prata med den som vill komma i kontakt med oss.

Det är modigt att ta första steget och våga berätta för någon att man själv eller någon annan utsätts för våld. För många är det svårt att berätta och vi kan hjälpa till med att hitta och våga sätta ord på det som har hänt. Många kan även vara osäkra på om det som skett är våld eller inte.

Hur menar ni med att man kan vara osäker?

Vi märker att delar av våld normaliseras. Många tänker att det är normalt att få en örfil, att någon nyper eller knuffar, att någon säger kränkande ord eller lindar in dem i ett skämt. Det kan också vara att du som barn inte får leka eller träffa dina kompisar eller blir bevakad, och till och med inlåst.

Det digitala våldet ökar och det handlar ofta om mobbing som kränkande ord eller att sprida bilder och filmer på andra. Även denna typ av våld blir lätt normaliserat. Den som gör det tycker inte det är så farligt, man slår ju inte, man skickar i väg en bild eller film på skämt och så eskalerar det. Det digitala våldet handlar också om det som kallas grooming, där vuxna utsätter barn för sexuella övergrepp.

Just detta år satte kampanjen, En vecka fri från våld, fokus på hedersrelaterat våld. Det är ett våld som inom vissa delar av vissa kulturer ses som normalt. Det är viktigt att förstå att inte alla inom dessa kulturer tycker att det är rätt, det vill vi poängtera. Men även om det är en mindre del så är det ett problem som inte ska förekomma. Exempel på hedersrelaterat våld är omskärelser av flickor, vilket är olagligt och att flickor bevakas och inte får samma frihet i livet. Även pojkar drabbas av det hedersrelaterade våldet. De fostras i att ha koll på sina syskon och hinner kanske inte vara med på aktiviteter med sina vänner. Både flickor och pojkar kan hindras i att fritt få välja vem de vill vara tillsammans med eller gifta sig med.

Om jag tar kontakt med er vad händer sedan?

Vad som sedan händer beror på situationen. När du pratar med oss så kommer vi fram till en lösning som passar dig, alla är unika och det finns inte en standardlösning.

Många tänker att vi tar barn och flyttar på dem men så är det inte. För det mesta finns det andra lösningar. Ofta handlar det om att en vuxen behöver hjälp för att klara en situation där barn eller partner hamnar i kläm. Om det handlar om grovt våld kan vi hjälpa till med skyddat boende och då handlar det nästan uteslutande om att kvinnor och barn behöver få hjälp att komma bort.

Vad kan vi göra för att minska det våld som finns?

Att sprida kunskap och få människor att tänka kring vilka normer vi lever är ett sätt. Allt få bättre självkännedom och förstå varför man agerar som man gör är ett annat. Vi arbetar fortfarande mycket med att hjälpa de som blir utsatta; men förändring kan vi bara åstadkomma genom att ändra på dem som utövar våldet. Genom skolor och initiativ som machofabriken jobbar vi med kultur och normer. Mycket av arbetet som görs nu ger frukt om en eller två generationer. Och vi måste fortsätta att tala om olika typer av våld. Många ser inte ens att de lever i en våldssituation. Vi vet att vi gör skillnad även om det går långsamt.

Behöver du hjälp - kontakta

Älmhults kommun, mottagningsenheten på socialförvaltningen
telefon 0476-550 81 (måndag-fredag 8.00–16.00) eller
e-post Almhult-Soc-Mottagningsenheten@almhult.se

Servicecenter på Älmhults kommun, telefon 0476-550 00

Om du behöver akut social hjälp efter kontorstid (16.00–8.00) och inte kan vänta till närmaste vardag ringer du SOS Alarm, telefon 112. Där kan du få hjälp av social jour, polis, ambulans och brandkår. Berätta vad som hänt och varför du ringer.

Är du barn eller ungdom och vill prata, ställa frågor eller få råd kan du ringa en telefonjour eller besöka en chatt?

bris.se Bris hjälper barn som inte har det bra

Rädda Barnens stödlinje är för dig som har flytt till Sverige: raddabarnen.se/rad-och-kun-skap/barn-och-unga/stodlinje-for-dig-som-flytt-till-sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

tryggabarnen.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du kontakta om du har någon nära som har problem med alkohol eller mår psykiskt dåligt gå in på,

kuling.nu Länk till annan webbplats. är för dig med en förälder med psykisk sjukdom

rkuf.se/vad-vi-gor/jourhavande-kompis Länk till annan webbplats. är jourhavande kompis om du känner att du behöver prata med någon

heders-fortryck.se/hedersfortryck/ar-du-utsatt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är för dig som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck

Mer information finns också på

vagaberatta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

umo.se/vald-och-krankningar Länk till annan webbplats.

1000mojligheter.se/vald-i-ungas-nara-relationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen