Boka riksfärdtjänst och färdtjänst inför jul och nyår 2019

Nu är det dags att boka riksfärdtjänst och färdtjänst till jul och nyår.

Färdtjänstresa:

Boka senast fredag 6 december 2019.

Resor beställs genom Älmhultsbygdens Taxi, telefon 0476-102 02.
Specialfordon beställs på telefon 0476-134 78

Riksfärdtjänstresa:

Boka senast fredag 22 november 2019

Ansökningsblankett bsetälls hos färdtjänsthandläggarna, telefon
0476-554 44 eller 0476-554 67.

Läs mer om kommunens riksfärdtjänst och färdtjänst här

Nyhet
Publicerad: