Riksfärdtjänst och
färdtjänst inför
midsommarhelgen 2019

Färdtjänstresa

Bokas senast fredagen den 14 juni. Resor beställs genom Älmhultsbygdens Taxi, tfn 0476-102 02. Specialfordon beställs på tfn 0476-134 78.

Riksfärdtjänstresa

Sista ansökningsdag är fredagen den 31 maj. Ansökningsblankett beställs hos färdtjänsthandläggarna tfn 0476-554 44.

Nyhet
Publicerad: