Älmhult har tillsammans med länets kommuner och regionen tagit fram en äldrestrategi - ska underlätta vården för de äldre

- Befolkningen i Kronobergs län blir allt äldre och den enskilde får allt större behov av flera kontakter inom vård och omsorg. Det ställs högre krav på samordning av vård, omsorg- och rehabiliteringsinsatser mellan organisationer och därför har Älmhults kommun, tillsammans med regionen och länets övriga kommuner, antagit en gemensam äldrestrategi för åren 2018-2025, berättar Gun Bylund, områdeschef äldreomsorgen.

Äldrestrategin är framtagen med utgångspunkt i den äldres behov, med syfte att skapa ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam målbild, i strävan efter bästa möjliga hälsa samt vård, social omsorg och rehabilitering för den äldre befolkningen i Kronobergs län.

Gemensam handlingsplan

Till strategin finns en gemensam handlingsplan som ska hjälpa Älmhults kommun att ta äldrestrategin till handling. Socialnämnden fattade beslut om att anta handlingsplanen den 27 juni 2018. I handlingsplanen står det att socialförvaltningen behöver göra en intern kartläggning av hur vi arbetar med nedanstående prioriterade områden:

  • Implementera strategin och göra den känd för verksamheterna
  • Större delaktighet och självständighet för de äldre
  • Förebyggande vård och omsorg
  • E-hälsa och välfärdsteknik
  • organisatoriska utvecklingsområden (utveckla satsning Äldrehälsa Kronoberg)

Dokument

ÄldrestrateginPDF (pdf, 1 MB)

HandlingsplanPDF (pdf, 571 kB)

Nyhet
Publicerad: