Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Rehabilitering och hjälpmedel

Här arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, rehabassistent och hjälpmedelstekniker. Du som är under 18 år vänder dig till din vårdcentral för mer information.

Rehabilitering i hemmet

Du som inte kan ta dig till vårdcentralen kan vända dig till rehabenheten på kommunen för att få en bedömning av eventuellt behov av träning i hemmet.

Rehabiliteringen kan bestå av träning, rådgivning, behandling eller att prova ut olika former av hjälpmedel. Det är en fysioterapeut eller arbetsterapeut som bedömer om du har behov av rehabilitering och i så fall på vilket sätt. Det är ofta hemtjänstpersonal eller en närstående som får instruktion om din träning och hjälper dig med den.

Hjälp med rehabilitering ingår för dig som bor i något av kommunens särskilda boenden. För dig som bor i ordinärt boende tar vi ut en avgift. Hur stor avgiften blir beror på din inkomst och om du har hjälp av till exempel hemtjänst. Läs mer om hur avgifterna för rehabilitering beräknas här.

Hjälpmedel

Det finns många olika hjälpmedel som gör vardagen enklare och säkrare. För dig som bor i Älmhults kommun är det rehabenheten som har ansvaret för de flesta hjälpmedel till dig som är över 18 år.

Vad är ett hjälpmedel?

Ett hjälpmedel ska förebygga, lindra eller kompensera en nedsatt förmåga eller funktion. Det kan vara en rullstol eller en rullator.

Hur får jag ett hjälpmedel?

Du kontaktar kommunens rehabenhet och berättar om ditt behov. En arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast gör sedan ett hembesök och bedömer ditt behov och provar ut eventuella hjälpmedel. Du får instruktioner, information och träning i hur du använder ditt hjälpmedel.

Reparation och återlämning av hjälpmedel

Om ditt hjälpmedel behöver repareras kontaktar du rehabenheten. När du inte behöver ditt hjälpmedel återlämnar du det på Niklagården i Älmhult på anvisad plats.

Vad kostar det?

Du får betala en avgift när en
arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, rehabassistent och hjälpmedelstekniker gör ett besök. Du betalar även en avgift för reparation. Hur stor avgiften blir beror på din inkomst och om du har hjälp av till exempel hemtjänst.

Du hittar mer information om avgifterna för besök av arbetsterapeut eller fysioterapeut eller sjukgymnast här Länk till annan webbplats.

Besök av syn- och hörselinstruktör kostar ingenting.

Dessa hjälpmedel köper du själv

Hösten 2020 togs det ett politiskt beslut om att ta bort vissa hjälpmedel ur förskrivningsbart sortiment. Beslutet gäller från och med 1 januari 2021.

Dessa hjälpmedel köper du själv:

 • Duschstol
 • Duschpall
 • Badbräda
 • Strumppådragare
 • Griptång
 • Käpp, kryckor, gåbock
 • Förhöjningsdynor
 • Kildynor

Vi kommer att ha några exemplar för utprovning vid hembesök av hjälpmedel som du köper själv men dessa tas tillbaka efter utprovning. Du får inte låna några hjälpmedel i väntan på att du köper eget hjälpmedel.

Har du redan något av ovan nämnda hjälpmedel förskrivet får du behålla det.

Lämna tillbaka hjälpmedel

Vill du lämna tillbaka något hjälpmedel ska du ringa till rehabassistent eller hjälpmedelstekniker och boka tid.

Med anledning av besöksförbud på Niklagården kommer du inte längre in där för att återlämna hjälpmedel. Vi tar emot dig på utsidan vid ingången på norra sidan av Niklagården Det finns även en lapp på Niklagårdens dörr med telefonnummer och hänvisning till vart du ska gå.

För återlämning kan du ring och boka tid direkt med Alexandra på telefon 076 853 28 44 Länk till annan webbplats. eller Dan 070 327 98 29 Länk till annan webbplats..

Du kan också ringa till Rehab under vår telefontid måndag till fredag mellan klockan 08.00 till 09.00 och boka tid för återlämning. Telefon: 0476-554 06 .

Syn- och hörselinstruktör

Om du har en syn- eller hörselnedsättning och är över 18 år kan du få information, råd och stöd från kommunens syn- och hörselinstruktör. Hembesöken är kostnadsfria.

Du kan till exempel få hjälp med:

 • information om och träning i att använda syn- eller hörselhjälpmedel som du fått genom syn- och hörselmottagningen.
 • träna förflyttningsteknik inom- och utomhus
 • träning för att lättare klara din vardag

Vi kan vara ett stöd i kontakten med synhabiliteringen och audionommottagningen samt tipsa dig om föreningar eller aktiviteter som kan vara intressanta.

Syn- och hörselinstruktören når du på samma telefonnummer som Rehab. Se kontaktfältet till höger.

Om du tycker något är fel eller har förbättringsförslag

Har du förslag till förbättringar eller upplever att något blivit fel är du välkommen att diskutera detta med personalen. Förhoppningsvis kan vi tillsammans komma fram till en lösning.

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska har som ett av sina uppdrag att följa upp och utreda eventuella brister i vården. Du kan också vända dig till kommunernas och Region Kronobergs Patientnämnd för råd och hjälp.

Till toppen