Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Avgifter inom socialtjänsten

När avgift för insatser från socialförvaltningens olika verksamheter beräknas tar vi hänsyn till din inkomst. Avgiften för hemtjänst, trygghetslarm och kommunens hälso- och sjukvård får aldrig bli så hög att du inte har tillräckligt med pengar för dina andra utgifter. 
Mer information om hur avgiften beräknas.

Avgiften för matabonnemang, matdistribution, serviceavgift, bostadsanpassningsintyg är däremot densamma för alla oavsett inkomst.

Avgifter, gäller från 1 januari 2022.

Avgifter

 

Omsorgsavgift hemtjänst

340 kr/tim
Max 2 170 kr/mån

Trygghetslarm

241 kr/månad

Trygghetslarm installation (engångskostnad)

340 kr

Matdistribution hemtjänst (lunch)

80 kr/portion

Hemsjukvårdsavgift

340 kr/månad

Rehabavgift

340 kr/månad

Hyra av hjälpmedel

71 kr/månad

Hämtning hjälpmedel

200 kr/gång

Bostadsanpassningsintyg

520 kr/intygOmsorgsavgift korttidsplats

241 kr/dygn

Mat korttidsplats

146 kr/dygn

Omsorgsavgift växelvårdsplats

72 kr/dygn

Mat växelvårdsplats

146 kr/dygnOmsorgsavgift vård- och
omsorgsboende (SÄBO)

2 170 kr/mån

Matabonnemang vård- och
omsorgsboende (SÄBO)

4 380 kr/mån
(146 kr/dygn)

Serviceavgift vård- och
omsorgsboende (SÄBO)

130 kr/månad

Till toppen