Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel

I kommunen arbetar distriktssköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och fysioterapeuter med frågor som rör hälso- och sjukvård och hjälpmedel.

Är du sjuk?

Om du blir sjuk, lindrigt skadad eller mår psykiskt dåligt ska du i första hand vända dig till din vårdcentral.

Sjukvårdsupplysningen 1177

Sjukvårdsrådgivningen når du på telefon 1177. Sjukvårdsupplysningen ger råd om vård dygnet runt.

Läs mer om sjukvårdsupplysningen Länk till annan webbplats.

Vid akuta fall

Är du akut sjuk, ring 112.

Vad ingår i kommunal hälso- och sjukvård?

Kommunal hälso- och sjukvård består av insatser som ges av distriktssköterska, sjuksköterska, arbetaterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut på särskilt boende, boende med särskild service, dagverksamhet och i det egna hemmet.

Vem kan få kommunal hälso-och sjukvård?

För att du ska kunna få ta del av den kommunala hälso- och sjukvården ska du inte själv eller med hjälp av någon annan kunna ta dig till vårdcentralen eller annan vårdinrättning. Det är sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut som fattar beslut om du är har rätt till kommunal hälso- och sjukvård.

Om du tycker något är fel eller har förbättringsförslag

Har du förslag till förbättringar eller upplever att något blivit fel är du välkommen att kontakta oss på socialförvaltningen. Förhoppningsvis kan vi komma fram till en lösning tillsammans.

Om du vill skicka in en synpunkt eller ett klagomål gör du det via vårt system. Länk till annan webbplats.

Till toppen