Hoppa direkt till innehållet

Familjerätten

Om ni som föräldrar behöver hjälp med att komma överens i frågor som rör era barn och hitta ett bra föräldrasamarbete kan ni få stöd från Familjerätten. Älmhult är värdkommun för den gemensamma familjerätten med service i Älmhults, Ljungby och Markaryds kommuner.

Vårdnad, boende och umgänge

Om ni i samband med en separation har svårt att komma överens om hur ni bäst ska lösa situationen för barnen när det gäller vårdnad, boende och umgänge kan ni komma till oss. Vi kan erbjuda frivilliga samtal, samarbetssamtal, för att försöka komma överens. Samtalen är kostnadsfria och förs under sekretess.

Ibland är tvisten så stor att frågan hamnar i tingsrätten som då ber familjerätten att göra en utredning och komma med ett förslag hur barnens behov bäst kan tillgodoses.

Faderskap- och föräldraskap

Faderskap/föräldraskap till barn ska fastställas om föräldrarna inte är gifta. En sådan bekräftelse skrivs hos oss på familjerätten.

Adoption

Ni som funderar på adoption kan vända er till familjerätten. Här kan ni få information och diskutera era möjligheter att få adoptera.