Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Anhörigstöd

Hjälper och stöttar du någon som har en funktionsnedsättning, är långvarigt sjuk, missbrukare eller som är äldre? Det kan vara en släkting, god vän eller granne. Då finns det stöd även för dig.

Du som stöttar och hjälper någon i din närhet kan få stöd genom olika former av så kallat anhörigstöd. Anhörigstöd kan ges både tillfälligt eller regelbundet. Stödet utformas efter era behov.

Anhörigstöd kan till exempel bestå av

Avlösarservice

Bor du tillsammans med den du vårdar kan du få avlösning i hemmet. Personal från hemtjänsten kommer då hem och tar hand om den du vårdar så att du kan få egen tid. Du kan få avlösning både dag- och kvällstid.

Avlastning utanför hemmet, så kallad växelvård

Växelvård betyder att den du vårdar vistas växelvis hemma och på ett korttidsboende. Den du vårdar har möjlighet att vara där lika mycket som han eller hon är hemma.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Syftet med dagverksamhet är att erbjuda personer med demenssjukdom gemenskap och aktivering för att ge dem en möjlighet att bo kvar i sitt hem och att samtidigt erbjuda anhöriga en tillfällig avlösning.

Hemtjänst

Insatser från hemtjänsten ska underlätta för den enskilde att bo kvar i det egna hemmet. I hemtjänstens uppgifter ingår insatser som exempelvis städning, tvätt, inköp, promenader och hjälp med personlig hygien.

Trygghetslarm

Ett larm kan öka tryggheten hemma. Larmet kopplas via telefonen och genom en enkel tryckning på larmknappen kan ni få hjälp om något akut har hänt hemma. Med trygghetslarmet kan du komma i kontakt med larmpersonalen dygnet runt.

Ansök om anhörigstöd

Den du stöttar ansöker om anhörigstöd. Ansökan ska göras via vår e-tjänst på länken nedan.

När ansökan kommer in till kommunen är det en handläggare som utreder om den du vårdar har rätt till anhörigstöd. Här kan du läsa mer om vad som händer med din ansökan.

Om du inte får anhörigstöd

Om den du vårdar inte får anhörigstöd kan beslutet överklagas. I det skriftliga beslutet från handläggaren finns information om hur det går till att överklaga. Handläggaren kan även hjälpa till med överklagan.

Avgifter och kostnader

Avlösning i hemmet är avgiftsfritt upp till 16 timmar per månad. För övrigt stöd tas det ut en avgift. Hur stor avgiften blir beror på inkomst och hur mycket hjälp du behöver.

Du kan läsa mer om avgifternaför anhörigstöd över 16 timmar här.

Om du tycker något är fel eller har förbättringsförslag

Har du förslag till förbättringar eller upplever att något blivit fel är du välkommen att kontakta oss på socialförvaltningen. Förhoppningsvis kan vi komma fram till en lösning tillsammans.

Om du vill skicka in en synpunkt eller ett klagomål gör du det via vårt system. Länk till annan webbplats.

Till toppen