Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

För leverantörer

Den här sidan är för dig som vill ansöka om att bli godkänd utförare av serviceinsatser inom hemtjänsten i Älmhults kommun.

Att bli utförare

Inom Älmhults kommun kan du som företag ansöka om att utföra serviceinsatser inom hemtjänsten. Det innefattar städning, tvätt och inköp/ärenden. För att bli utförare i Älmhults kommun finns ett antal krav som kommunen har satt upp och som du måste uppfylla. Dessa kriterier och ansökningsformulär hittar här:

Förfrågningsunderlag för att bli utförare inom hemtjänst Pdf, 81.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 81.2 kB)
Ansökningsblankett för att bli utförare inom hemtjänst Pdf, 191.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 191.5 kB)

Du behöver också ett tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Läs mer om hur du ansöker för tillstånd för att bli utförare inom hemtjänsten på IVOs hemsida. Länk till annan webbplats.

Ansökningsprocessen

När du fyllt i ansökningsformuläret skickar du det till:
Älmhults kommun
Socialförvaltningen
Box 500
343 23 Älmhult

Kommunen har en löpande ansökningstid för att bli godkänd som utförare. Det innebär att du kan lämna din ansökan fortlöpande när som helst under året. Socialförvaltningen beräknar 14 dagars handläggningstid av din ansökan.

Om ditt företag blir godkänt tar socialförvaltningen kontakt med dig för att skriva ett avtal. När avtalet är påskrivet uppmanas du att fylla i uppgifter i en utförarpresentation.

Presentationer av samtliga godkända utförare finns på kommunens webbplats. Dessa delas ut av biståndshandläggarna till de brukare som beviljats hemtjänst.

Ditt företags presentation publiceras på kommunens webbplats det datum vi har kommit överens om att ni börjar. Ni är då valbara som utförare av serviceinsatser inom hemtjänsten i Älmhults kommun.

Om ditt företag inte blir godkänt får du ett skriftligt besked. Beslutet kan överklagas och överklagan lämnas skriftligen till Förvaltningsrätten i Växjö.

Utbildning till dig som leverantör​

Innan du som leverantör börjar som utförare bjuder socialförvaltningen in dig till en introduktionsutbildning. I utbildning ingår bland annat information om socialtjänstlagen, tystnadsplikt och andra lagstiftningar, genomgång av verksamhetssystem och aktuella rutiner.

Vad gäller för mig som utförare?

Du som utförare ska leva upp till de krav som ställs i förfrågningsunderlaget. Där står det vilka tjänster som ingår/inte ingår i valfrihetssystemet samt de ekonomiska villkoren.

Du kan välja om du vill utföra insatser inom hela kommunen eller delar av den, om du vill erbjuda tilläggstjänster och om du har ett kapacitetstak för ditt företag.

Älmhults kommun garanterar inte några uppdragsvolymer. Du får uppdrag att utföra insatser från kommunen efter det att brukaren har valt utförare.

Icke-val

Om kunden inte vill eller kan välja utförare finns ett så kallat ickevalsalternativ. Det betyder att uppdraget då går till den utförare som står på tur för den aktuella månaden.

Tilläggstjänster

Som utförare kan du välja att erbjuda brukaren olika tilläggstjänster som exempelvis snöskottning, fönsterputs, gräsklippning med mera. Dessa tjänster ingår inte i biståndsbeslutet och betalas direkt av brukaren till dig som utförare.

Till toppen