Hoppa direkt till innehållet

Hemtjänst

Hemtjänst är till för att underlätta för dig om du på grund av sjukdom eller funktionsvariation behöver stöd i din vardag. När du har hemtjänst ger personalen dig stöd och hjälp i ditt hem. Det är dina individuella behov som avgör vilken hjälp du får.

Hemtjänstens uppgifter

Insatser från hemtjänsten ska underlätta för dig i det dagliga livet och ge möjlighet till att bo kvar i det egna hemmet. Målet är att du kan leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt. Du som har behov av stöd och hjälp behöver ansöka om det och efter det görs en bedömning.

Här kan du ansöka om till exempel:

  • Trygghetslarm och tillsyn
  • Hemliv som till exempel hjälp att hämta medicin på apoteket, inköp av dagligvaror, städning, tvätt, matdistribution och hjälp med måltider såsom enklare matlagning och att värma mat.
  • Personlig vård som till exempel hjälp att duscha, klä på sig och hjälp med toalettbesök.
  • Korttidsplats för till exempel vård och rehabilitering efter sjukhusvistelse.
  • Växelvård och avlösning i hemmet för dig som vårdas av anhörig som behöver avlösning.
  • Ledsagning till aktiviteter
  • Dagverksamhet för personer med demenssjukdom
  • Vård- och omsorgsboende

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för insatserna. Mer information om avgifter finns här.

Kundval

Kundval innebär att du som har beviljats stöd vid städning, tvätt eller inköp, det vill säga serviceinsatser inom hemtjänsten, kan välja vem som ska utföra de insatserna.

Läs mer om kundval här.