Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Vi bygger VA i Lärlingsvägen

Enligt lagakraftvunnen detaljplan bygger Älmhults kommun VA (vatten- och avlopp) i Lärlingsvägen, som ligger i Älmhults södra industriområde.

Projektet startar den 2021-11-22 och beräknas vara klart i slutet av mars månad 2022.
Inledningsvis kommer det att medföra vissa svårigheter för framkomligheten på Terminalgatan, när vi ansluter till befintligt VA. Under denna tid, cirka tre veckor, kommer det bara att vara ett körfält öppet för att man ska kunna passera arbetsområdet. Välj om möjligt annan väg under denna tid.

För ytterligare information, kontakta Tekniska förvaltningen telefon 0476-55000 eller via e-post tekniska@almhult.se

Serviceinformation
Publicerad:
Till toppen