Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

VA-arbeten i Östergatan-Östra Gölshultsvägen, uppdatering 2021-08-09

Uppdatering 2021-08-09: Vi återupptar VA-arbetet på Östergatan-Östra Gölshultsvägen torsdagen den 19 augusti och vi beräknar att vara klara i mitten av november månad 2021.

Uppdatering 2021-06-11: Arbetet är försenat på grund av onormalt långa leveranstider för material. Gatan är uppöppnad igen och arbetet återupptas igen efter semestern.

Älmhults kommun kommer under vecka 18 att påbörja VA-sanering i Östergatan-Östra Gölshultsvägen. Vi kommer att stänga av gatorna för genomfartstrafik under byggtiden. Arbetet avslutas tillfälligt vecka 25 för att påbörjas igen efter semestern.

Under arbetets gång kommer det att bli störningar i trafiken runt arbetsområdet.

Sträckan Östergatan-Neptunusvägen till korsningen Östergatan-Östra Gölshultsvägen kommer att vara avstängd för genomfartstrafik under perioden.
För boende på Östergatan och Östra Gölshultsvägen söder om Elmiers väg kommer trafiken att ledas om via Östra Gölshultsvägen-GC-väg ut mot Granvägen.

Alternativa vägar kommer att skyltas upp.

Under tiden som arbeten pågår kan vi behöva stänga av vattnet, detta kommer vi i sådana fall att informera särskilt om.

Eventuella frågor besvaras av produktionsavdelningen telefon 0476-550 00 eller via mejl tekniska@almhult.se
Vid akuta problem efter arbetstid kontakta SOS Alarm telefon 0470-468 51.

Tekniska förvaltningen

Nyhet
Publicerad:
Till toppen