Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Renovering av broarna i Linnefalla och Hylte, uppdatering 2020-03-13

Uppdatering 2020-03-13: Renovering av bron i Hylte, som skulle påbörjats i vecka 13, kommer inte att utföras vid denna tidpunkt. Detta på grund av för hög vattennivå och flöde i ån. Renoveringen kommer att utföras när förutsättningarna tillåter.

- - -

Med start i vecka 5 kommer bron i Linnefalla att renoveras. Det är ett arbete som kräver avstängning av bron i cirka 8 veckor. Bron kommer lyftas från sin position, då balkarna som håller körbanan ska målas om på annan ort. Allt trä kommer att bli nytt för att säkerställa en säker bro.

Renoveringen av bron i Hylte kommer påbörjas i direkt anslutning efter att bron i Linnefalla färdigställts. Detta blir då i vecka 13 och kommer sedan att hålla på i cirka 4 veckor. Denna renovering är inte lika omfattande. Här ska slitbanan bytas, räcke ska repareras samt balkarna som slitbanan ligger på ska målas på plats.

När avstängningarna på respektive bro är aktuell kommer skyltar vid anslutande vägar visa detta.

Vid frågor kontakta projektledare Daniel Wieslander på gatuavdelningen, telefon 0476-552 79 eller via mejl daniel.wieslander@almhult.se

Tekniska förvaltningen

Serviceinformation
Publicerad: