Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Lekplats på Stortorget, Älmhult

I april, under vecka 14, börjar ett cirka tre veckors långt arbete med markberedning. Det innebär i stora drag att jord schaktas och transporteras bort samt att ett stadigt underlag läggs på plats som bas för det fundament som ska gjutas. Under den här perioden förbereds också marken för växter, sittytor och gångar. Plantering kommer att göras i slutet av den här fasen. Det blir nya träd, buskar och slutligen en låg häck som ramar in lekplatsen på två sidor.

Under dessa tre april-veckor med markbearbetning behöver vi använda del av gång- och cykelväg, trottoar samt ett fåtal parkeringsplatser längs med Norra och Södra Torggatan. Vi räknar med att kunna hålla gatan öppen för trafik men under vissa perioder kommer delar av körfälten att användas av maskiner.

I maj, vecka 19, levereras och monteras lekutrustningen. Tillfälligt kan gång- och cykelvägar samt delar av Norra Torggatan stängas, då delarna levereras av stora fordon som behöver plats medan de lastar av.

Fallskydd läggs på plats under vecka 20 och efter det ska lekplatsen besiktigas. Vi hoppas på att coronaläget har stabiliserat sig på en låg nivå och att vi kan hålla en invigning av den nya lekplatsen i månadsskiftet maj - juni.

Arbetsplatsen kommer att hägnas in och den öppnas först efter slutbesiktningen.

Tidplanen är en ungefärlig uppskattning och vi informerar om arbetets gång vartefter på vår webbplats och på Facebook.

Arbetet görs av entreprenör Bo Ahlqvist Maskin AB i samarbete med Älmhults kommuns gata- och parkenhet.

Preliminär tidsplan
V12: Befintlig lekutrustning tas bort
V14-16: Markberedning (gång- och cykelbana på södra sidan längs Norra Torggatan samt tre parkeringsplatser längs med gatan stängs av)
V15: Återställning av trottoarer
V16: Växter planteras
V19: Leverans och montering av lekutrustning
V20: Fallskydd läggs på plats
V25: Besiktningen är inte klar. Vi inväntar justering av detaljer på lekplatsen.


Serviceinformation
Publicerad:
Till toppen