Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Information om VA-arbeten i Östergatan, sträckan Norra Krongatan-Östra Esplanaden - uppdatering 2021-04-30

Uppdatering 2021-04-30: Den 4-5 maj kommer schaktningen på Östergatan att fortsätta förbi kvarteret Isak. Detta betyder att parkeringen som varit avstängd i norr öppnas samt att parkeringen i söder stängs. Vänligen uppmärksamma när möjlighet ges att flytta över bilarna till den norra parkeringen. När avstängningsmaterialet flyttas är det dags att flytta över. Vid osäkerhet går det att prata med vår personal på arbetsplatsen. Gå dock inte in på arbetsplatsen!

Vecka 11-12 påbörjar vi va-arbeten på Östergatan förbi kvarteret Isak. Ledningar i marken ska bytas ut mot nya samt utbyte av fastigheters va-serviser. Arbetet kommer att genomföras fram till sommaren. Eventuell återställning sker efter semestern.

På grund av detta kommer man inte kunna komma åt sin parkeringsplats när grävarbeterna passerar utfarterna. Arbetet sker etappvis, därför blir er uppfarter avstängda i perioder som kan variera, ibland upp till 14 dagar. Åtkomst till fastigheten till fots kommer att anordnas. Bilar hänvisas att parkera på den del av parkeringen som ej är avstängd.

Frågor kan ställas direkt till Älmhultsbostäder om hur parkering ska ske på telefon 0476-554 20 eller Älmhults kommun telefon 0476-550 49.

Grävarbetena startar vid Norra Krongatan och går söderut mot Östra Esplanaden. Vi kommer behöva stänga av parkeringen en tid innan arbetena påbörjas, vilket vi kommer att informera om i god tid.

För mer information eller frågor om grävarbetena kontakta produktionsavdelningen Fredrik Danielsson, telefon 0476-550 49 eller via e-post fredrik.danielsson@almhult.se

Tekniska förvaltningen

Nyhet
Publicerad:
Till toppen