Hoppa direkt till innehållet

Grävarbete på Östra Esplanaden

Arbetet med den nya allén på Östra Esplanaden görs i två etapper. Första etappen startar under vecka 42. Trafiken kommer att ledas dubbelriktat på södra sidan av allén.

Etapp 1, gräv

De gamla stubbarna fräess bort och vi gräver ner nya kablar till gatubelysningen och förbereder marken för de nya lindarna.

Under tiden grävarbetet pågår släcks gatubelysningen längs med hela Östra Esplanaden. Vi släcker även belysningen för gång- och cykelvägen som går mellan Östra Esplanaden förbi konstgräsplanen fram till Haganässkolan. Baldersgatan kommer att vara släckt från husnummer 32 till 36.

Vi gör vårt bästa för att tända gatubelysningen allt eftersom vi har de nya kablarna på plats. Etapp ett kommer att ta cirka tre veckor.

Etapp 2, plantering

Vi plantera cirka 60 skogslindar av sorten Greenspire och gör en klippbar gräsyta mellan dem. Detta arbete startar lite senare på hösten när lindarna har tappat sina löv och gått i vintervila. Vi återkommer med tid.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta tekniska förvaltningen via telefon 0476-550 00 eller e-post tekniska@almhult.se

Tekniska förvaltningen

Serviceinformation
Publicerad: